Kako prenosi Agencija MINA, konsolidovani dug opština na kraju prošle godine iznosio je oko 151,33 miliona EUR, pokazuju podaci lokalnih samouprava i Ministarstva finansija, koji su sastavni dio završnog računa prošlogodišnjeg budžeta.

Dug je oko 15,64 miliona EUR manji nego na kraju 2017, a najveći dužnik je Budva sa 57,96 miliona EUR, piše Dan.

Do smanjenja duga je došlo po osnovu otplate domaćeg duga i ino duga od oko 8,07 miliona EUR, odnosno 7,56 miliona.

„Kroz stanje državnog ino duga uključen je dug opština po ugovorima koje je potpisala Vlada sa ino kreditorima, a sa opštinama potkreditne sporazume od oko 35,6 miliona EUR i kroz stanje duga lokalne samouprave oko 115,75 miliona”, navodi se u završnom računu budžeta koji je Vlada usvojila na poslednjoj sjednici.

Opština Budva ima najveći dug od 57,96 miliona EUR, koji je ranije bio znatno veći i za godinu je smanjen sedam miliona. Glavni grad Podgorica duguje 16,3 miliona EUR, a opštine Nikšić i Bijelo Polje 15 miliona, odnosno oko deset miliona.

Na te četiri opštine se odnosi skoro 100 miliona EUR duga.

Prestonica Cetinje duguje 8,76 miliona EUR, opštine Tivat i Herceg Novi 7,84 miliona, odnosno 6,83 miliona, Kolašin 5,25 miliona, a Rožaje 5,06 miliona.

Opština Ulcinj duguje 4,35 miliona EUR, Berane 3,93 miliona, Pljevlja tri miliona, Danilovgrad 2,65 miliona, Bar 1,43 miliona i Kotor 1,21 milion.

Manje od milion EUR duguju opštine Andrijevica, Mojkovac, Plav, Plužine i Šavnik, dok su bez duga opštine Žabljak, Petnjica i Gusinje.

Predlog završnog računa budžeta za prošlu godinu još nije predat u skupštinsku proceduru, a trebalo bi da to bude urađeno do kraja sedmice, dok će se rasprava o tom aktu obaviti do kraja jula.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *