ART ŠOBAJIĆI Portret jedne porodice

JU Centar za kulturu Danilovgrad u saradnji sa JU Muzeji i galerije Nikšić, a uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore, organizuje izložbu ŠOBAJIĆI ,,Portret jedne porodice”, 10. septembra u 20 sati u Centru za kulturu Danilovgrad.

ART ŠOBAJIĆI Portret jedne porodice