V D (Page 20)

STAV: Jedan pogled na istoriju Agrokombinata ,,13. jul“, osnivača Plantaža Piše Veselin Popović Veliki…

U maju se hvata “poslednji voz” za završetak proljećne pripreme zemljišta, ali se i…