Аутор: V D (Page 329)

NVO Rastimo Zajedno

Danas vam predstavljamo jednu od najboljih Nevladinih organizacija na teritoriji Danilovgrada, u pitanju je…

u drugom filmu

„Hej! Ustaj! Normalna djevojka bi se do sad pet puta našminkala, presvukla i ažurirala…

Am­ba­sa­dor­ka Fran­cu­ske Kri­sti­na To­dik bo­ra­vi­la je u Da­ni­lov­gra­du. Go­spo­đa To­dik je raz­go­va­ra­la sa Bra­ni­sla­vom…

Hej drugari, živ je Džadž, umr’o nije! Na Bulevaru Ivana Crnojevića, u onom redu…