Kuliranje (Page 3)

Da li smatrate da bi se “kazneni tobogan” trebao uvesti u svakom gradu? ___________________________________________…