Naslovna - Mjesta i znamenitosti

Mjesta i znamenitosti

Sveti Vasilije Ostroški i Knez Raič

Starinci, Dukađinci i noviji doseljenici

Za vrijeme života Vasilija Ostroškog na Ostrogu bilo je mnogo problema sa unijaćenjem pravoslavnog stanovništva. Unijatski sveštenici iz Kotora i Dubrovnika su pokušavali na sve načine da slovensko pravoslavno stanovništvo pokatoliče i latiniziraju. Jedna od mjera koje su preduzimali je bilo huškanje lokalnih knezova i velikaša da zajedno sa seljacima …

Pročitaj više »

Bjekstvo od kazne

U Bjelopavlićima je poštovana zadata riječ, a ukoliko bi se desilo da se ne poštuje plemenici su znali biti dosta okrutni prema neposlušnima. Poštovan je, tako, dogovor između Bjelopavlića i Turaka o nesmetanom prolasku turskih karavana kroz bjelopavlićka sela na potezu Spuž-Nikšić, trasom starog rimskog puta preko Martinića, Pavkovića, Vražegrmaca …

Pročitaj više »

Valjaju i opanci

Evo kako se Branko Petkov Brajović sjeća priče svoga djeda Vukole Maksimova o tome kako je kao učesnik u Hercegovačkom ustanku, skupa s Mićom Lukinim i Radonjom Brajanovim, proveo više od mjesec dana u Hercegovini po kamenjaru i tako ostao bez opanaka. Zamijenio ih je novim koje je imao u …

Pročitaj više »

Masakr na granici

Nakon odluke Berlinskog kongresa, jula 1878. godine, Crnoj Gori je pripojena i Podgorica. Granica prema Turskoj istočno od Podgorice bila je Cijevna, da bi jedna od karaula, bolje rečeno, predstraža crnogorske vojske bila Arbanaška glavica na prostoru Mataguža blizu sela Vladni. U noći na osvit Božića graničari su proveli Badnje …

Pročitaj više »

Šenluk bez uzvrata

Brajovići su bili poznati ratnici, ali pošto su većinom bili siromašni rijetko su, odnosno dosta kasno, dobijali oficirska znamenja. Jedan od imućnih je bio Radonja Brajanov (Kotlešić). Za ovo vrijeme važio bi kao pravi boem. Nije mu bilo teško uzjahati konja, uvijek spremnog „kao za u svatove”. Vrlo često se …

Pročitaj više »

Toko Nikin Šaranović, Zaštitnik i dobročinitelj

Toko Nikin Šaranović poznat je kako u Bjelopavlićima tako i u Crnoj Gori. Jedan događaj koji se, prema bratstveničkom predanju, prenosi i do današnjih dana, ne treba zaboraviti. U bratstvu Šaranovića bila je poslije smrti muža ostala mlada udovica. Bila je cijenjena i vrlo ugledna u bratstvu. Ali, poslije izvjesnog …

Pročitaj više »

“Ko misli da mu pripada, neka dođe da je uzme sa mojih grudi”

Obilića medalja vojno odlikovanje za junaštvo koje je ustanovio Njegoš 1847, a dodeljivali su ga i sledeći vladari Crne Gore. Zbog svog značaja Obilića medalja se izrađivala od zlata, tako da se često zvala i zlatna Obilića medalja. Ovom medaljom su odlikovani i stranci. Ova medalja neme veze sa Medaljom za hrabrost Kraljevine Srbije poznatijom …

Pročitaj više »

Ponikvica

Ponikvica- je udaljena 30km od Danilovgrada i čine je: Mokra, Suva i Bjelopavlićka Ponikvica. Prepoznatljiva je po prelijepim jezerima, bogatstvu flore i faune, bukovom i borovom šumom. Planina Ponikvica je dosta pitoma sa izuzetno bogatim pašnjacima i nlazi se na 1400-1600 m.n.v. Najviši vrh je Kula Prekornica sa 1927 m.n.v. …

Pročitaj više »

Bjelopavlići: Vođe i skupštine

Sjeverno od Danilovgrada nalazi se selo Vučica, u čijem sastavu su Rova, gdje su se održavale plemenske skupštine. Na njima se raspravljalo o unutrašnjim pitanjima plemena, međusobnim odnosima bratstvenika. Takođe, donošene su i odluke o otporu Turcima. Bratstvo je predvodio knez, koji je u miru sudio nesuglasice među bratstvenicima, a …

Pročitaj više »

Kujava: Vilinski svijet, vilinsko kolo

U stara vremena vladalo je vjerovanje da postoje razna bića poražena u sukobu s višim silama i osuđena da borave na određenim mjestima sve dok ne dođe smak svijeta. Vile su prekrasne vječno mlade djevojke koje imaju posebne moći. No u narodnoj predaji pričalo se o dobrim vilama koje pomažu …

Pročitaj više »