Connect with us

Mjesta i znamenitosti

23. novembra 1944.: Napad na Danilovgrad (Foto)

Napad na Danilovgrad, zabilježen fotoaparatima SAAF 16 skvadrile. Napad se desio 23. novembra 1944. godine. Na fotografijama se može vidjeti...