Zbog planiranih radova na mreži,  četvrtak 31. oktobra,  bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

-u terminu od 07:30 do 17 sati (kratkotrajna isključenja u navedenom teminu):  Lalevići, Orja Luka, Bogićevići, Valeta, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Vinići, Mosori, Sretnja , Brijestova , Rova , Donji Rsojevići, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo i Motel Sokolina

-u terminu od 07:30 do 17 sati: Ržišta i Pješivački Do

-u terminu od 08 do 15 sati (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ): Grlić, Ćurioc, Lazine, Bjelousi, Kopito Petrovića, Begovine, Tomaševići, Gruda, Jabuke, Lazarev krst, Donji Zagarač, Gornji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići kao i preduzeća Šimšić, GSI i ZIP

-u terminu od 08 do 15 sati: Povrhpoljina, Gornji Zagarač i Markovina

-u terminu od 07:30 do 17 sati: Jelenak , Adžin Most i Dobro Polje

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad (od 28.10. do 01.11.)

Srijeda: Pješivački Do, Ržišta i Frutak;

Petak: Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most i Dobro Polje.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 28. oktobra do petka 01. novembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Danilovgrad 28.10. – 01.11.

– Tunjevo (28. i 29.10.);

– Bogmili (28. i 29.10);

– Kujava;

– Jelenak;

– Viš.