Zbog planiranih radova na mreži, u petak 06. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati (kratkotrajna isključenja): Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Valeta, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Vinići, Mosori, Sretnja , Brijestova , Rova , Donji Rsojevići, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo i Motel Sokolina.

– u terminu od 08 do 15 sati: Orja Luka i Gostilje.

– u terminu od 09 do 17 sati: Kopilje, Gostilje, Ruišta, Dobri Do, Vukotica, Radovče i Seoca.