Policija oduzela dvije puške, optički nišan, gotovo 3.800 komada municije