Komunalno preduzeće Danilovgrad saniralo  deponiju na Bogićevićima.


Lokacija na Bogićevićima već duži period zadaje glavobolju nadležnim službama i lokalnom stanovništvu.

Česta pojava na Bogićevićima – Oktobar 2019. godine

Gomila otpada i namještaja je bila česta slika u ovom prigradskom naselju.

Iako je na lokaciji do skoro bilo pozicionirano tri kontejnera, otpad se više nalazio van njih. Namještaj, šut, kućni aparati…većina otpada koji nije moguće odnijeti redovnim kamionima.

Na Mapi deponija u okviru portala Volim Danilovgrad, deponija na Bogićevićima se nalazila od početka rada servisa i bez obzira na rad Komunalnog preduzeća, nemarno stanovništvo je ostavljalo kabasti otpad.

Eko mreža Danilovgrad sanirala dio deponije

Eko mreža Danilovgrad

Prošlog vikenda u okviru rada Eko mreže Danilovgrad, koju čine Institut za socijalnu i obrazovnu politiku, Savjet za implementaciju omladinske politike i NVO “Rural Urban”, sa lokacije u Bogićevićima je očišćeno i sakupljeno 7m3 otpada, od čega je 6m3 Eko mreža transportovala svojim kamionom dok je ostatak otpada preuzelo Komunalno preduzeće Danilovgrad.

Ovo je prva od planiranih aktivnosti Eko mreže Danilovgrad.

Eko mreža će svake subote sanirati po jednu lokaciju na teritoriji opštine Danilovgrad. Cilj ovih aktivnosti je pružanje podrške Komunalnom preduzeću Danilovgrad kao i saniranje crnih ekoloških tačaka u našoj Opštini.

Ovom prilikom bismo zamolili stanovništvo Danilovgrada da u skladu sa svojim mogućnostima doprinesu ljepšem i čistijem Danilovgradu. Doprinos se ogleda u odgovornijem ponašanju, učestvovanju u zajedničkim akcijama sanacije, prijavljivanjem pojedinaca i pravnih lica.

ZA MOJ GRAD – ČIST OBRAZ DANILOVGRADA

Sledeća aktivnost mreže je planirana u subotu 01.08.2020 u blizini Sušice u Mijokusovićima, Parku prirode dolina rijeke Zete.