Odbornici Demokrata ali i ostatka opozicije napustili su današnje zasijedanje SO danilovgrad.

U nastavku pogledajte šta je odbornik Demokrata, Duško Stijepović, poručio.

Na osnovu člana 59 Poslovnika Skupštine opštine Danilovgrad, predsjedniku Skupštine opštine Danilovgrad postavljam sljedeće odborničko pitanje:

Pošto će odbornici dosadašnje opozicije u Danilovgradu uskoro, za par dana, imati većinu od 17 odbornika, koju ćemo ustanoviti na sjednici ili u Centralu ili u Kordobi ili u Obali ili u kafani kod Borke, ili na livadi u Landži gdje se planira gradnja kolektora, i pošto imamo namjeru da na toj sjednici izaberemo novog predsjednika Skupštine i predsjednika Opštine, da li ćete se, kad Vam pošaljemo te odluke koje ćemo potpisati i opečatiti novim pečatom Opštine koji ćemo nekako kopirati, sami povući ili ćemo morati da zovemo policiju da Vas ukloni sa tih mjesta i iz vaših službenih prostorija?

Da li ćemo, saglasno pozitivnim propisima, tada biti ovlašćeni da Službenom listu pošaljemo na objavu takve odluke? Takođe, molim vas da mi date tumačenje: da li ćemo u skladu sa zakonom, Statutom i Poslovnikom tada moći da angažujemo neku firmu za obezbjeđenje lica i objekata, bez raspisivanja tendera, sačinjenu od naših kolega odbornika iz drugih opština, pretežno iz Kolašina, i da ih postavimo na ulaz u Opštinu, kako bi onemogućavali odbornike, zaposlene i građane da uđu u zgradu Opštine, osim ona lica koja su na nekom spisku, koji ću, evo recimo, ja da sastavim?

Kratko obrazloženje.

Ovim putem obavještavam Vas i ukupnu javnost da će ovih dana 6 odbornika (3 iz DPS-a i sva 3 iz SD-a) preći na stranu dosadašnje opozicije. Na taj način, mi ćemo imati faktičku većinu. Onda ćemo sazvati sjednicu i održati je ili u nekoj kafani ili na nekoj livadi, uz mezu i piće, uz držanje distance i uz poštovanje svih mjera zaštite protiv Korone. Ovih 6 odbornika su se lako sa nama dogovorili – nekima smo obećali legalizaciju po kratkom postupku, a nekima smo samo rekli da branimo državu od četnika, i oni su odmah prešli u naše redove. Jedan je čak dobacio: ja sam bio Demokrata evo 20 godina, iako su Demokrate osnovane prije 5 godina. Ali nebitno, manje je to važno. Sa odbornicima SD-a je bilo mnogo lakše, jer su oni dosljedno vazda uz vlast. Čim smo im rekli da smo mi nova većina, jedino što su tražili jeste par mjesta u novoj vlasti i mogućnost da oni ubace, kako su rekli, „svoje“. Naravno, mi smo odmah pristali i rekli – sve za vlast. Može. Pružili smo ruku i rekli da očekujemo da dignu ruku u kafani ili na livadi za našeg predsjednika Skupštine i našeg predsjednika Opštine.

Znamo da u skladu sa članom 2 Ustava Crne Gore ovako nešto ne bi smjelo, ali znate kako – mi smo se odlučili na ovaj potez u skladu sa načelom jednakosti pred zakonom, a imajući u vidu kako su reagovali državni organi u Budvi i kako su tumačili Ustav i zakone.

Ono što očekujemo jeste, kad mi donesemo ove odluke u kafani ili na livadi i kad ih objavi Službeni list, da vi ne dolazite više na posao, nego da to dostojanstveno podnesete, jer većina je većina, pa makar se ustanovila i protivno Ustavu i zakonu i Statutu i Poslovniku. 17 je veće od 16 vazda bilo, iako ćemo da se prebrojimo u kafani kod Borke ili možda tu ispod mosta, i protivno Ustavu i zakonu i Poslovniku. Ako se, pak, oglušite, pozvaćemo Upravnu inspekciju u pomoć da donese odluku kao i u slučaju Budve, da nas uzme u zaštitu, iako nije nadležna za to. Ali koga briga. Mi smo odlučili da vas smijenimo po svaku cijenu, pa makar i zloupotrebom državnih organa. Od naše policije očekujemo da prvo bije i guši koljenom, pa tek onda da ispituje pravni osnov. Ništa manja nisu naša očekivanja kad su u pitanju i suzavci. Što više suzavaca, to bolje. Evo juče smo čuli od dr Bobana Mugoše da se suzavcima i beber sprejom liječi Korona. Dakle, ne štedite. Naročito prema djeci, starima i bolesnima. Njih treba što bolje zasuti suzavcem radi njihovog dobra i zdravlja.

Dakle, od vas, predsjedniče Skupštine tražim da se izjasnite: gdje se utvrđuje većina, koje lice je ovlašćeno da utvrđuje većinu i da li se to utvrđivanje mora vršiti u skladu sa nekim pravnim normama ili je, kako smo čuli, sjednica tamo gdje je većina. Ako je to tako, pošto trenutno DPS ima većinu od 19 odbornika, onda je svaka sjednica Kluba odbornika DPS-a ujedno i sjednica Skupštine. Ili ako se đe pokupite kao odbornici zajedno, ako se kome pridoda dijete sa srećom ili na nekoj sličnoj prigodi, i to će prema ovim tumačenjima iz Budve biti sjednica Skupštine opštine. Dakle, vrlo je važno radi našeg daljeg učešća da nam date odgovor na ova pitanja, kako bismo se mi u skladu sa tim i ponašali.

U pravu ste ako ste prepoznali sarkazam. Ili što bi naš narod rekao sprdnju. Ali znate kako – kad se vi sprdate sa Ustavom i sa zakonima i sa opštinama i sa cijelom državom, ja smatram da je ovo primjeren odgovor. Iz protesta zbog svega onoga što se ovih dana i nedjelja dešava u Budvi, a i širom Crne Gore kao posljedica nemilih scena u Budvi, zbog bezakonja i potpunog odsustva vladavine prava, što su sve prouzrokovali, isplanirali i u djelo sprovode čelni ljudi u DPS-u, odbornici Demokrata do daljnjeg neće učestvovati u daljem radu Skupštine opštine Danilovgrad, jer ga smatramo besmislenim.