“Vojska se ne bavi samo ratovanjem. Vojska postoji da bi svakom građaninu ulila sigurnost, u slučaju raznih prirodnih katastrofa, ekstremnih prirodnih nepogoda, i sličnih vanrednih situacija”, kazao je ministar odbrane Predrag Bošković, obraćajući se prisutnim osnovcima i srednjoškolcima na “Građanskom satu” čiji je domaćin bila Opština Danilovgrad, na čelu sa predsjednicom, Zoricom Kovačević.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Bošković je istakao da je Danilovgrad veoma značajan za Vojsku Crne Gore, jer je tu stacionirana njena najveća kasarna.

Govoreći o prednostima vojničkog poziva on je kazao da, pored vojničke tradicije koja je iz istorijskih razloga veoma jaka u našoj zemlji, današnje mlade generacije teško mogu odabrati časniji poziv.

“Bio bih srećan da barem nekoliko od vas ovdje danas prisutnih, izabere vojnu karijeru”, naglasio je Bošković, ističući da Vojska Crne Gore teži da motiviše mlade ljude kako bi u njene redove ušli najbolji i najposvećeniji.

On je poseban naglasak stavio na mogućnosti studiranja na renomiranim inostranim vojnim akademijama, koje garantuju ne samo siguran posao u Vojsci nakon završetka, već i širenje vidika i posebno iskustvo tokom višegodišnjeg boravka u tim, po pravilu, internacionalnim sredinama.

Bošković je najavio da će Ministarstvo odbrane prekosjutra, u srijedu, raspisati oglas za 80 vojnika po ugovoru, a da će naredni oglas za dobrovoljno služenje vojnog roka, izaći za desetak dana, sa takođe povećanim brojem mjesta, sa 50 na 100.

Ministar se posebno obratio djevojkama, uz riječi da danas žene ne čine samo logističku podršku muškarcima koji su tradicionalno vojnici, već da su one danas značajan segment Vojske Crne Gore, pokrivajući veoma odgovorne funkcije i pozicije u Vojsci.

„Ali, štogod da je vaš plan u pogledu lične budućnosti, odazovite se za dobrovoljno služenje vojnog roka, jer će vas ta tri mjesesa u Centru za obuku, ovdje u Danilovgradu, ojačati i sigurno od vas napraviti bolje i odgovornije ljude“, zaključio je ministar Bošković.

On je najavio i da će od naredne godine uslov za rad u Vojsci, biti upravo završena obuka na dobrovoljnom služenju vojnog roka.

Direktor Direktorata za ljudske resurse Mihailo Volkov pojedinačno je i detaljno predstavio programe Ministarstva odbrane namijenjene mladima, od Ljetnjeg vojnog kampa, do stažiranja u Vojsci. On je najavio da će od predviđenih 80 mjesta za vojnike po ugovoru, narednim oglasom 13 pozicija biti predviđeno sa mjestom službe u Danilovgradu.

„Ovdje govorimo o uslovima da se prijavite za studiranje na inostranim vojnim akademijama, za dobrovoljno služenje vojnog roka, za vojnike po ugovoru, Ljetnji vojni kamp… Ali, uslov svih uslova jeste da ste bezrezervno spremni da služite svojoj domovini“, naglasio je Volkov.

“Građanski sat” je projekat koji je Ministarstvo odbrane počelo 16. maja, u cilju promocije vojnog poziva, i to u saradnji sa lokalnim samoupravma, kroz neposredni kontakt i komunikaciju sa mladima.

Od sredine maja, organizovan je u Baru, Nikšiću, Kolašinu, Mojkovcu, Beranama, Tivtu, Žabljaku, Pljevljima, Šavniku i Herceg Novom.