Connect with us

Gradska i socijalna bašta - Danilogvrad

 Uz podršku lokalnih poljoprivrednih proizvođača, licima koja se nalaze u stanju socijalne potrebe odnosno nalaze se na evidenciji Centra za socijalni rad,  biće obezbijeđeno dostupno voće, povrće kao i drugi proizvodi.