Naslovna - Novosti - Ekonomija - Inspektori će ulaziti u stanove?
inspektori

Inspektori će ulaziti u stanove?

Ministarstvo ekonomije predložilo je izmjene Zakona o inspekcijskom nadzoru koje predvidjaju da inspektori mogu ući u nečiji stan ako postoji sumnja da u njemu prodaju nelegalnu robu ili obavljaju djelatnost za koju nijesu registrovani.

Inspektorima će za ulazak u stan biti potrebna dozvola suda.

“Nacrtom ovog zakona po prvi put je normiran pregled inspektora u stambenom prostoru ili drugom prostoru, u slučaju kada postoje indicije da se zbog nelegalnog poslovanja u njemu vrše radnje prekršaja”, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije. Oni su objavili da počinje javna rasprava koja traje 40 dana.

Do sada je u nečiji stan mogla ući samo policija, takodje po odobrenju suda u slučaju postojanja sumnje krivičnog djela. Izuzetno, policija je shodno Zakonu o krivičkom postupku, mogla i bez odobrenja suda pretresti nečiji stan u cilju neposrednog hvatanja počinioca ili prikupljanja bitnih dokaza.

Nepovredivost stana je garantovana i Ustavom.

Nacrtom zakona koje je pripremilo Ministartvo je predvidjeno da ako inspektor namjerava da izvrši pregled u stambenom prostoru ili drugom prostoru koji ima istu, sličnu ili povezanu namjenu (u daljem tekstu: stambeni prostor), dužan je da radi utvrđivanja činjenica pribavi pisanu naredbu od nadležnog suda za prekršaje (u daljem tekstu: sud). Inspektor sudu podnosi pisani predlog za izdavanje naredbe o vršenju pregleda u stambenom prostoru.

Sud dozvoljava pregled u stambenom prostoru kada postoje osnovi sumnje: da se u njemu vrše nedozvoljene djelatnosti ili aktivnosti ili da se one vrše suprotno propisima; da se u njemu čuvaju roba i drugi predmeti, životinje i biljke ili druge stvari suprotno propisima; da neregistrovani subjekat obavlja djelatnost u stambenom prostoru; da će prilikom pregleda biti otkrivene druge nezakonitosti koje zahtijevaju da se preduzmu hitne mjere radi sprječavanja ili otklanjanja opasnosti po život i zdravlje ljudi, imovinu veće vrijednosti, životnu sredinu, ili kada je u pitanju zaštita drugog javnog interesa.

 

Izvor: Portal Analitika

Takođe pogledajte

Produžen rok za prijavu u okviru Javnog poziva za preduzetnike, mikro i mala preduzeća

Rok za prijavu projekata u okviru Javnog poziva za preduzetnike, mikro i mala preduzeća za …

Potrošačka korpa 641,6 eura, za riblja jela porodici dovoljno 3,8 eura mjesečno(!)

Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 270,9 …

Оставите одговор

%d bloggers like this: