Servisne informacije

Obavještenje o planiranim prekidima za 24. decembar

Zbog planiranih radova na mreži,  utorak 24. decembra,  bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

-u terminu od  10:00 do 11.30 sati (radovi na 35kV DV Danilovgrad –G.Zete-Kličevo):  Dabovići, Ostrog, Povija, Norin, Stubički kraj, Jovan do

– u terminu od 09 do 15:30 sati: Kopilje, Radovče, Seoce, Gostilje, Dobri Do, Rujišta i Vukotica;

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Bogićevići,  Frutak, Ržišta, Do Pješivački, repetitor Kurilo, Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Valeta, Viš, Glava Zete, Slap, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja , Brijestova i Rova (više kratkotrajnih isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, motel „Sokoline“, Boronjina, Mandići i Ostrog;

– u terminu od 09 do 12 sati: Šišković, Radijatori, Oromet, Željeznička Stanica, Pilana, Mermer, Sekulići, Lalevići, Pažići i Sloles;

– u terminu od 09 do 16 sati: Jelenak, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Brojler, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Dio Martinića, Donje Selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Potkraj Šaranovića, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj Uba i Jablan (više kratkotrajnih isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 09 do 16 sati: Šišković, Radijatori, Oromet, Željeznička Stanica, Pilana, Mermer, Sekulići, Lalevići i Pažići (više kratkotrajnih isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 09 do 16 sati: Radijatori i Sloles;

– u terminu od 08 do 15 sati – Bandići i Gostilje;

– u terminu od 10 do 11:30 sati – Dobro Polje i Glava Zete (više kratkotrajnih isključenja u navedenom terminu).

  REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad (od 24. do 29. decembra)

– Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel “Sokoline”, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

– (30. decembar): Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel – Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Nova brojila:

– Boronjina i Mandići.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 07:30 do 17 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

                                                                                              Služba za korporativne kominikacije – CEDIS