U partnerstvu sa Savjetom za implementaciju omladinske politike a uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska I manjinska prava sproveli smo projekat ,,Gay is Okay’’ kojim su koordinisali izvršna direktorica Savjeta – Milica Đukanović i izvršni direktor Instituta – mr Mitar Radonjić.

Postignuti ciljevi projekta su: Informisanost i povećanje senzibiliteta srednjoškolaca završnih razreda o položaju i problemima sa kojima se susreću pripadnici/ice LGBT populacije i poštovanju ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori što smo ostvarili putem tri seminara za srednjoškolce, predstavnike medija i OCD-a koji se bave zaštitom ljudskih prava; podignut nivo obučenosti zaposlenih u Upravi policije za procesuiranje zločina iz mržnje i govora mržnje prema LGBTI osobama, kao i za senzibilan rad sa LGBTI osobama što smo postigli izradom publikacije Smjernice za predstavnike uprave policije za rad sa LGBT osobama i povećan nivo tolerancije i razumijevanja građana u odnosu na ljudska prava LGBTI osoba i stvaranje pozitivnog i uključivog okruženja za LGBTI osobe što smo postigli putem tromjesečne medijske kampanje koju smo sproveli na medijskim portalima, web-stranicama i profilima na društvenim mrežama partnerskih organizacija.

,,Smatramo ovaj projekat za jako uspješan zbog činjenice da je u njemu učestvovalo više od 40 srednjoškolaca tokom tri seminara ali i zbog publikovanja ,,Smjernica za predstavnike Uprave policije za rad sa LGBT osobama”.

Pored toga, online kampanja koju smo sproveli je umnogome doprinijela rezultatima ovog projekta a iskoristili bismo priliku i da se zahvalimo Ministarstvu za ljudska i manjinska prava koje je pružilo podršku ovom projektu koji smo uspjeli da uspješno privedemo kraju i pored trajanja pandemije korona virusa tokom koje smo sproveli upravo on-line kampanju i izradili prethodno spomenutu publikaciju.

Kao što smo u više navrata ukazivali, važno je da se problemima manjinskih grupa bave i pripadnici, uslovno rečeno većinske populacije, jer ukoliko se problemima sa kojima se susreću LGBT osobe budu bavile samo LGBT osobe ili izričito one NVO koje su po svojoj strukturi prepoznate kao LGBT oranizacije,  nećemo imati dovoljan stepen demokratije niti poštovanja ljudskih prava jer mi u Institutu i Savjetu ne vjerujemo da se demokratija uči već da se demokratija živi i putem projekata koje sprovodimo težimo da doprinesemo poštovanju i većoj primjeni ljudskih prava manjinskih grupa, ma o kojim grupama da je riječ, jer u krajnjem, najviši pravni akt države u kojoj živimo – Ustav Crne Gore, a zatim i mnoge međunarodne konvencije garantuju poštovanje ljudskih prava a na nama je kao aktivistima NVO sektora da u skladu sa svojim mogućnostima se potrudimo da se odredbe spomenutih akata poštuju”.