Connect with us

POSAO

Izašao oglas za mjesto Direktora danilovgradske Gimnazije

Published

on

Danilovgrad Oglasi za posao

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


JU Gimnazija “Petar I Petrović Njegoš” Danilovgrad, raspisuje: KONKURS za izbor direktor/ice Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove: – Ispunjava uslove za nastavnika ili stručnog saradnika ( pedagog, psiholog, defetktolog) u skladu sa Zakonom o gimnaziji; – VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, pod nivo jedan, odnosno pod nivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a); – Položen stručni ispit za rad u obrazovno – vaspitnim ustanovama, odnosno dozvolu za rad ( licenca); – Pet godina radnog iskustva u nastavi. Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs, prilože i program razvoja Ustanove. Dokaz o ispunjenosti uslova, kandidati mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti fotokopija biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu. Izbor se vrši na period od četiri godine. Prijave sa dokumentaciom se dostavljaju na adresu: JU Gimnazija “Petar I Petrović Njegoš” Danilovgrad, ul, Lazara Đurovića bb, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Naziv zanimanja VSS

Broj prijave 200442100002

Broj izvršilaca 1

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon 020-812-330

Fax 020-812-330

Email [email protected]

OPŠTI USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE:

  • Crnogorsko državljanstvo
  • Punoljetstvo
  • Zdravstvena sposobnost
  • Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu I da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIH USLOVA:

  • Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
  • Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
  • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
  • Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja)
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)

Zavod za zapošljavanje Crne gore

Ostavite komentar

Leave a Reply

POSAO

Oglas za radno mjesto – direktor Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA)

Published

on

By

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


ReSPA je regionalna organizacija sa sjedištem u Danilovgradu (Crna Gora), osnovana 2010. godine kao zajednička inicijativa koju finansiraju članovi ReSPA-e i Evropska komisija.

Direktor rukovodi ReSPA Sekretarijatom i odgovoran je za osiguranje redovnog i efikasnog funkcionisanja ReSPA-e. Direktor je odgovoran za strateško upravljanje ReSPA-om, kao i za strateško i operativno funkcionisanje organizacije.

Oglas za upražnjeno radno mjesto i prateća dokumenta dostupna su na internet stranici ReSPA u kategoriji „Tenderi i slobodna radna mjesta“, pod kategoriji „Slobodna radna mjesta“ – https://www.respaweb.eu/90/vacancies.

NASTAVI SA ČITANJEM

POSAO

Oglas za posao, Beorol traži komercijalistu

Published

on

By

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Komercijalista
Mesto rada: Jelenak, Danilovgrad
Uslovi:
• Stepen stručne spreme: III;
• Potrebno 1 godina radnog iskustva na istim i/ili sličnim poslovima;
• Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa: poznavanje rada na računaru (MS office), poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije
Opis poslova:
• Svakodnevno obilaženje kupaca po utvrđenom rutingu i obavljanje prodaje i naplate robe
• Obavljanje nedeljne analize postignutih rezultata
• Odgovoranje za potrebnu dokumentaciju u procesu prodaje i njenu ispravnost
• Odgovoranje za naplatu potraživanja
• Kontinuirani rad na unapređenju prodaje (plasiranje reklamnih štandova, reklamnih materijala, promovisanje artikala, davanje naloga za povlačenje nerentabilnog reklamnog materijala i štandova i drugo)

Zaposlenima nudimo:

• Rad u profesionalnom okruženju
• Mogućnost stalnog zaposlenja i lične afirmacije
• Rad u kreativnom timu sa mladim ljudima, fleksibilna i opuštena atmosfera
• Učestvovanje u svim aktivnostima
• Mogućnost napredovanja i usavršavanja

Jesmo li vam privukli pažnju?

Ako mislite da ispunjavate zahteve, a želeli biste da radite u Beorol-u, molimo vas pošaljite CV i motivaciono pismo.
Kontaktiraćemo samo odabrane kandidate, a svima koje ne kontaktiramo ovim putem se zahvaljujemo na interesovanju i slanju svojih prijava.

Kontakt OVDJE

NASTAVI SA ČITANJEM

Najčitanije