Na osnovu člana 10 stav 1 Odluke o dodjeljivanju nagrade ,, Deveti decembar“ (,,Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi,, br. 16/19), Žiri za dodjelu nagrade ,,Deveti decembar“,  upućuje

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU NAGRADE
,,DEVETI DECEMBAR“  ZA 2019. GODINU

  1. Opštinska nagrada ,,Deveti decembar“ dodjeljuje se za najviše zasluge i najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za opštinu Danilovgrad.
  2. Nagrada ,,Deveti decembar“ se dodjeljuje pojedincima, pravnim licima, organima, organizacijama i udruženjima sa teritorije opštine Danilovgrad za najbolja ostvarenja, postignute rezultate i doprinos razvoja Opštine na privrednom, naučnom, prosvjetnom, zdravstvenom, kulturnom i sportskom polju kao i u  drugim oblastima društvenog života i stvaralaštva.
  3. Nagrada se može dodjeljivati i pojedincima koji ne žive na teritoriji  opštine Danilovgrad i pravnim licima čije je sjedište van opštine Danilovgrad, ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu Danilovgrad. Nagrada  se može dati i posthumno.
  4. Pravo predlaganja kandidata za nagradu ,,Deveti decembar“ imaju privredna društva, javne službe, nevladine organizacije, sportske i druge organizacije,  grupe građana, građani i drugi subjekti.
  5. Predlozi moraju biti dostavljeni u pisanoj formi, sa naznakom za koje se djelo odnosno ostvarene rezultate kandidat predlaže za dodjelu nagrade ,,Deveti decembar“ i sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata.
  6. Predlozi se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom za nagradu,,Deveti decembar“. Skupštini opštine Danilovgrad – Žiriju za dodjelu nagrade ,,Deveti decembar“,  Trg ,,9 decembar“ Danilovgrad, najkasnije do 15. novembra 2019. godine.
  7. Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu nagrade ,,Deveti decembar“ za 2019. godinu,  objaviće se u dnevnom listu: ,,Pobjeda“, ,,Dan“ i ,,Vijesti“ putem Lokalnog javnog emitera Radio Danilovgrad na oglasnoj tabli i web sajtu Opštine Danilovgrad www.danilovgrad.me.

Žiri za dodjelu nagrade ,,Deveti decembar“

Predsjednik

Prof. dr Đorđije Šaranović,s.r.