Uprava za saobraćaj Crne Gore poziva na JAVNE KONSULTACIJE javnost, organe i organizacije zainteresovane za procjenu uticaja na životnu sredinu i socijalno okruženje (ESIA) za rekonstrukciju i modernizaciju dijela magistralnog puta M-18 Dionica: DANILOVGRAD – PODGORICA.

Na javnoj raspravi će biti prezentovani:

• ESIA izvještaj uključujući Procjenu ugroženih staništa (CHA) sa prikazom glavnih procijenjenih uticaja projekta na životnu sredinu i socijalno okruženje i mjerama za ublažavanje uticaja tokom izvođenja radova i tokom eksploatacije puta.
• Plan uključivanja zainteresovanih strana (SEP)
• Okvir za otkup zemljišta i preseljenje (LARF)

Dana 25.12.2019. godine, sa početkom u 12:00 časova biće održana javna rasprava u zgradi Opštine Danilovgrad, Trg 9. Decembra.

Uvid u predmetnu Procjenu uticaja na životnu sredinu i socijalno okruženje (ESIA) može se izvršiti svakog radnog dana od 8 do 10 časova:

• u Upravi za saobraćaj
• na internet stranici Uprave za saobraćaj: https://dzscg.com

Primjedbe i mišljenja u vezi sa Procjenom uticaja na životnu sredinu i socijalno okruženje (ESIA) se podnose u  pisanom obliku i dostavljaju na adresu: Uprava za saobraćaj, Podgorica, IV proleterske 19. Primjedbe se mogu dostaviti i elektronskom poštom na adresu: upravazasaobracaj@uzs.gov.me. Rok za uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja je 24. decembar 2019. godine.