U danilovgradskom Centru za kulturu održana je centralna javna rasprava o odluci o proglašenju parka prirode i Nacrtu studije o zaštiti i uspostavljanju zaštićenog prirodnog dobra doline rijeke Zete. Učesnici javne rasprave bili su saglasni da je neophodno što prije zaštititi rijeku Zetu i njene pritoke, te neći rješenje za dislokaciju životinjskih farmi.

Predsjednica opštine Danilovgrad Zorica Kovačević zamjerila je kolegama iz Opštine Nikšić što se nijesu uključili u izradu studije o zaštiti Zete.

– Ono što je značajno kada je riječ o ovoj studiji je što je Glavni grad i gradonačelnik Ivan Vuković sa saradnicima prepoznao tu ideju, ali to, nažalost, nije uradila Opština Nikšić. Kada kažem nažalost, biće prilike i vjerovatno ćemo morati da se bavimo i sa zagađivačima sa tog dijela, jer je rijeka Zeta jednim dijelom zagađena i od strane opštine Nikšić i njenih privrednih subjekata.

Ovakva kakva je rijeka Zeta sada ne služi nikome. U jednom dijelu rijeke stanje je zadovoljavajuće, dok je u jednom dijelu nikakvo. Po prvi put smo o zagađivačima Zete javno govorili, tako da smo, da tako kažem, započeli „pravi rat“ sa jednim brojem privrednih subjekata na našoj teritoriji koji su jedni od glavnih zagađivača rijeke. Zagađivači su i privredni subjekti, građani i ljudi koji žive ili ne žive pored rijeke.

Želimo da Zeta bude za dobrobit svih građana i zamajac razvoja za buduće generacije. Ne završavamo mi posao donošenjem odluke Vlade o proglašenju parka prirode, već tek predstoji ogroman trud i rad. U ovom poslu svi treba zajedno da učestvujemo i da radimo na podizanje svijesti sugrađana, jer niko nije u Zetu bacio otpad iz drugih gradova. Treba zajednički interes da stavimo ispred ličnog.

Želimo da u susret 150 godina od oslobođenja, 9. decembra, dostavimo sve Vladi na odlučivanje o proglašenju parka prirode.