mastitis

Glavna oboljenja kravljeg vimena jesu: mastitis i edem vimena. Iako edem nije bolest u pravom smislu, ponekad uzrokuje zdravstvene teškoće.

Mastitis je najskuplja bolest u mliječnim stadima. Dovodi do gubitka u proizvodnji mlijeka zbog destrukcije žljezdanog tkiva i odbacivanja mlijeka, zbog povećanog izlučivanja krava iz proizvodnje, kao i zbog troškova liječenja bolesnih grla.

Procjenjuje se da oko 50 % mliječnih krava ima u prosjeku u dvije četvrti patogene bakterije, a 1 do 3 % krava pokazuje kliničke znakove mastitisa.

Uzročnike mastitisa čini 20 i više vrsta različitih bakterija, uglavnom iz grupe streptokoka i stafilokoka.

Mastitis kod krava je zapaljenje mliječne žlijezde, na čiju pojavu, tok i ishod utiče veliki broj faktora.

Uzročnici mastitisa su mikroorganizmi i to najčešće patogene bakterije koje u vime prodiru kroz kanal ili preko povreda i rana na koži vimena.

Osim patogenih bakterija mastitis nekad mogu izazvati mikoplazme i gljivice. Mastits izazvan gljivicama se često javlja poslije nepravilnog liječenja antibioticima. Najčešće bakterije koji izazivaju mastitis su: Streptococcus agalactieStaphylococcus aureusStreptococcus uberisE. colii dr.

Dokazano je da nema gotovo nijednog gazdinstva gdje krave ne boloju od nekog oblika mastitisa. Mastitis dovodi do fizičkih i hemijskih promjena u mlijeku i povećanja broja somatskih ćelija. Broj somatskih ćelija direktno pokazuje stanje zdravlja mliječne žlijezde.

Somatske ćelije u mlijeku su porijeklom iz vimena i krvi, to su najčešće leukociti.

Mastitis je danas jedan od najvećih veterinarskih, higijenskih i ekonomskih problema u proizvodnji mlijeka.  Sa ekonomskog aspekta posljedice mastitisa su:

 • smanjena proizvodnja mlijeka
 • loš kvalitet mlijeka koje je nepodesno za dalju preradu
 • propadanje pojedinih četvrti vimena
 • isključivanje pojedinih grla iz proizvodnje
 • troškovi liječenja
 • neiskorišćavanje mlijeka u periodu karence

Istraživanja su pokazala da mlijeko krava oboljelih od mastitisa ima povećan procenat: natrijuma, hlorida, serumalbumina i globulina kao i vrijednosti pH. Dok se sa druge strane smanjuje procenat suve materije, kazeina, laktoze, kalcijuma i magnezijuma.

Mastitis može biti klinički i subklinički. Klinički ispoljeni mastitisi se lako dijagnostikuju, gdje vlasnici najčešće sami uočavaju promjene. Te promjene su izražene kroz:

 • otok vimene (jedne ili više četvrti)
 • temperiranost (toplo i bolno vime)
 • crvenilo vimena
 • poremećeno opšte stanje grla
 • promjene u samom izgledu mlijeka ( boja, gustina..)

Subklinički je veći problem, jer se ne uočavaju znaci mastitisa – ni u vimenu ni u izgledu mlijeka. Ovaj tip mastitisa se najčešće dijagnostikuje mastitis testom a zatim potvrđuje bakteriološkim pregledom i u skladu sa tipom bakterije koja izaziva zapaljenje pristupa se liječenju.

Najčešći faktori koji dovode do nastanka mastitisa su:

 • loš smještaj i loša higijena držanja
 • nepravilna i nedovoljno izbalansirana ishrana
 • stres
 • nepravilno ili nehumano postupanje sa životinjama
 • povrede vimena i sisa
 • nepravilna, neredovna i nehigijenska muža i sl.

Isto tako treba imati u vidu da neka grla (naročito visoko-mliječna) imaju veće predispozicije da obole od mastitisa.

Dosadašnja iskustva na teritoriji Crne Gore pokazaju da mastitis u čak 90% slučajeva nastaje kao posljedica loših zoohigijenskih uslova (naročito treba izdvojiti vlažnost i nehigijenu poda i stelje). Osim toga, u većini slučajeva uočen je nepravilan ili nehigijenski način muže.

Posebno treba obratiti pažnju:

 • grla su naročito osjetljiva na pojavu mastitsa u periodu oko teljenja
 • za gajenje je potrebno izabrati zdrave junice sa pravilno građenim vimenom i pravilno razvijenim sisama
 • mastitis se lako prenosi sa jedne krave na drugu preko ruku muzača, aparata za mužu, mlijekom, krpama za čišćenje vimena, preko prostirke i sl
 • kod mašinske muže je važno redovno kontrolisati visinu vakuuma jer može doći do oštećenja sisnog kanala koji zatim postaje lako dostupan bakterijama.
 • dezinfekcija vimena prije i poslije muže značajno utiče na smanjenje broja oboljelih krava
 • za izlječenje mastitisa naročito je važno da se mastitis liječi na vrijeme
 • za što bolje rezultate treba prije svega otkloniti faktore koji izazivaju mastitis
 • krave ne treba liječiti bez konsultacije sa veterinarom, niti bilo čime što veterinar ne preporuči
 • ne ubrizgavati lijek u vimene a da vrhovi sisa prethodno nijesu dezinfikovani
 • ne izmuzati mlijeko iz oboljelih četvrti na pod ili stelju (jer se time lako mogu zaraziti zdrave krave) već isključivo u posudu iz koje će se kasnije prosuti u kanalizaciju
 • uvijek se prvo muzu zdrave četvrti pa tek onda bolesne
 • strogo poštovanje zabrane korišćenja mlijeka za ishranu, preradu ili promet dok ne istekne period karence.
 • blagovrmeno zasušenje krava (najmanje 45 dana pred teljenje) koje nikad ne smije biti iznenadno, nego uvijek postepeno
 • obratiti pažnju na izmuzanje poslednjih mlazeva mlijeka, jer osim što imaju veliki procenat mliječne masti njihov zaostatak u vimenu znatno povećava mogućnost pojave mastitisa

Može se zaključiti da se pravilnom ishranom, njegom i higijenom muznih grla postiže veliki uspjeh u sprečavanju nastanka mastitisa.

Kako primijetiti mastitis?

Kada se pojavi mastitis, proizvodnja mlijeka može drastično da opadne, bude slučajeva da opadne za 80% po grlu u zavisnosti od broja somatskih ćelija, ali i vrste mastitisa.

Do gubitka u proizvodnji mleka dolazi zbog destrukcije žlezdanog tkiva i odbacivanja mleka.

Glavne posledice skrivenih upala vimena su postepeno smanjivanje količine mlijeka i sve lošiji kvalitet mlijeka. Mastitis izaziva promene osobine mlijeka i njegovog sastava. Posledica pojave ove bolesti jeste smanjenje količine masti, proteina i mineralnih materija u mlijeku.

Izvori:

seljak.me
poljosfera.rs
agroklub.rs