Kompanija Nexan Čavor i pored obećanja i pomilovanja lokalne uprave i dalje onemogućava mještanima mjesta Grbe, Stologlav i Daljam osnovne uslove za život.

Neprijatni mirisi koji dolaze sa lokalne farme svinja i dalje ugrožavaju normalna život u naseljima koja se nalaze u blizini.

Blago rečeno otrov u vazduhu, nagon za povraćanje , zatvoreni smo u kuće . Nesnosni mirisi se osjećaju najviše izjutra i predveče najvise u toj mjeri da je nesnosno. Čak i ljudima koji samo vozilima prođu tom dionicom.

Mještani dalje poručuju i mole nadležne još jednom da reaguju jer će, kako kažu, organizovati proteste i blokadu novog puta.


“Centar za ekotoksikološka ispitivanja nije u posljednje tri godine vršio mjerenja kvaliteta ambijentalnog vazduha u zoni koju pominjete. U skladu sa važećom procedurom, mjerenja vršimo na osnovu dostavljenog zahtjeva korisnika usluga, a preduslov za realizaciju je postojanje adekvatnih tehničkih kapaciteta i važeće zakonske legislative”, odgovorili su “Vijestima” iz CETI-ja krajem 2019. godine.