Naslovna - Novosti - Društvo - Pravo nezaposlenih roditelja na mjesečnu naknadu
naknada za nezaposlenost

Pravo nezaposlenih roditelja na mjesečnu naknadu

Naknada za nezaposlenost

 

Pravo nezaposlenih roditelja

Naknada za nezaposlenost

 

U Crnoj Gori jedan od roditelja može ostvariti pravo na mjesečnu naknadu po osnovu rođenja djeteta do navršene jedne godine života, ukoliko se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i student, a u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Visina naknade po osnovu rođenja djeteta iznosi 79,03 eura mjesečno.

Zahtjev za naknadu zarade po osnovu rođenja djeteta potrebno je predati Centru za socijalni rad, uz sledeća dokumenta:

  • Kopije ličnih karata oba roditelja;
  • Uvjerenje o mjestu prebivališta roditelja;
  • Uvjerenje o nezaposlenosti iz Zavoda za zapošljavanje;
  • Dvije kopije izvoda iz matične knjige rođenih za dijete;
  • Kopija otpusne liste od izabranog ljekara, ukoliko ovo pravo ostvaruje majka.

Ovo pravo ne isključuju druga davanja iz socijalne i dječje zaštite što znači da pravo na mjesečnu naknadu u istom iznosu imaju i korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, lične invalidnine, tuđe njege i pomoći…

Ukoliko je zahtjev predat u roku od 30 dana od porođaja, isplata naknade teče od dana porođaja, a ukoliko je zahtjev predat poslije navedenog roka, naknada se isplaćuje od dana podnošenja zahtjeva Centru za socijalni rad.

Roditelj koji se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ne može ostvariti pravo na naknadu po osnovu rođenja djeteta ukoliko podnese zahtjev po isteku vremena za koje bi mu pripadalo pravo na naknadu.

Roditelji.me

Posao u DG PUB-u

Takođe pogledajte

Danilovgradski DPS jednoglasno za Đukanovića

“Sa sastanaka svih mjesnih odbora poslata je jasna i snažna poruka podrške, naporima Vlade i …

Radionica u OŠ “Milosav Koljenšić, Slap: “Promocija pristupa pravdi za svu djecu u Crnoj Gori”

U organizaciji Ombudsmana i Centra za prava djeteta, a uz podršku UNICEF-a, školu na Slapu …

Оставите одговор

%d bloggers like this: