Kompanija “Niksen Čavor” Nacionalnom koordinacionom tijelu ustupila je kompletna sredstva koja su agrobudžetom Ministarstva poljoprivrede bila predviđena kao pomoć farmi svinja u Spužu.

Iz te kompanije su za vrijeme trajanja pandemije NKT i Prijestonici na raspolaganje stavili i hotel “Monte Rosa” na Lovćenu.

“Niksen Čavor” će u koordinaciji sa Crvenim krstom donirati pakete za socijalno ugrožene porodice sa Cetinja i za osobe sa područja mjesne zajednice Njeguši.