Danilovgrad Oglasi za posao

FIZIČKI RADNIK/CA

DOO “OUTSOURCING”
Danilovgrad
Stalan

Opis posla

Oglas je objavljen 21-08-2019 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 1 dan/a
Naziv zanimanja: Lica bez zanimanja i stručne spreme ( bez škole)
Radno mjesto: Novootvoreno
Broj izvršilaca: 1
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima:
Radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa:
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: U dvije smjene
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena:
Kontant podaci poslodavca:
Telefon: 069-119-109
Fax: 020-210-545
e-mail: hr-trenkwalder@t-com.me


POMOĆNIK/CA SEKRETARA SEKRETARIJATA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

OPŠTINA DANILOVGRAD –  DANILOVGRAD

Opis posla

Oglas je objavljen 21-08-2019 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 20 dan/a
Naziv zanimanja: VSS
Radno mjesto: Upražnjeno
Broj izvršilaca: 1
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima:
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 60
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Pomoćnik/ca sekretara Sekretarijata za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, 1 izvršilac/teljka, na određeno vrijeme, na vrijeme od pet godina.

1. Uslovi:
– VII1 nivokvalifikciieobrazovanja ( 240, 180+60, 300, odnosno 360 kredita CSPK-a), Pravni fakultet; najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili najmanje četiri godine radnog iskustva; položen stručni ispit za rad u državnim organima.
2. U pogledu uslova za za snivanje radnog odnosa u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi, primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.
3. Radni odnos može da zasnuje lice koje:
– je crnogorski državljanin;
– ima navršenih 18 godina života;
– je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta;
– ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja;
– ima položen stručni ispit za rad u državnim organima;
– nije osuđivano za krivično djelo koje ga činine dostojnim za rad u državnom organu i protiv koga nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti.
4. Potrebna dokumentacija:
– prijava na slobodno radno mjesto u kojoj je potrebno navesti da je kandidat saglasan sa obradom ličnih podataka radi pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti (obrazac prijave kandidati mogu preuzeti sa internet stranice www.danilovgrad.me),
– uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili kopija lične karte,
– diploma ili uvjerenje o završenom nivou kvalifikacije,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
– uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.
– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
5. Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu, pribavlja Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti po službenoj dužnosti.
6. Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata sprovodi se najkasnije u roku od 30 dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa.
Sekretarijat za lokalnu samoupravu  idruštvene djelatnosti obavijestiće preko internet stranice (www.danilovgrad.me) kandidate sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa o datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti, najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti.
7. Prijavu i kompletnu dokumentaciju kandidati podnose u originalu ili ovjerenoj kopiji, preko pisarnice ili na adresu Opština Danilovgrad, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, Trg 9. decembar, Danilovgrad, u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
8.Sve informacije u vezi konkursa mogu se dobiti na br. telefona 020811992, kontakt osoba Snežana Simović.

Kontant podaci poslodavca:
Telefon: 020/811-936
Fax:
e-mail:


POMOĆNIK/CA SEKRETARA SEKRETARIJATA ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

OPŠTINA DANILOVGRAD –  DANILOVGRAD

Opis posla

Oglas je objavljen 21-08-2019 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 20 dan/a
Naziv zanimanja: VSS
Radno mjesto: Upražnjeno
Broj izvršilaca: 1
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima:
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 60
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Pomoćnik/ca sekretara Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine, 1 izvršilac/teljka, na određeno vrijeme, na vrijeme od pet godina.

1. Uslovi:
– VII1 nivo kvalifikciie obrazovanja ( 240, 180+60, 300, odnosno 360 kredita CSPK-a), Arhitektonski iliPravni fakultet; najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili najmanje četiri godine radnog iskustva; položen stručni ispit za rad u državnim organima.
2. U pogledu uslova za zasnivanje radnog odnosa u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi, primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.
3. Radni odnos može da zasnuje lice koje:
– je crnogorski državljanin;
– ima navršenih 18 godina života;
– je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta;
– ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja;
– ima položen stručni ispit za rad u državnim organima;
– nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i protiv koga nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti.
4. Potrebna dokumentacija:
– prijava na slobodno radno mjesto u kojoj je potrebno navesti da je kandidat saglasan sa obradom ličnih podataka radi pribavljanja dokumentacije po službenoj dužnosti (obrazac prijave kandidati mogu preuzeti sa internet stranice www.danilovgrad.me),
– uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili kopija lične karte,
– diploma ili uvjerenje o završenom nivou kvalifikacije,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,
– uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima.
– uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
5. Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu, pribavlja Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti po službenoj dužnosti.
6. Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata sprovodi se najkasnije u roku od 30 dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa.
Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti obavijestiće preko internet stranice (www.danilovgrad.me) kandidate sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa o datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti, najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti.
7. Prijavu i kompletnu dokumentaciju kandidati podnose u originalu ili ovjerenoj kopiji, preko pisarnice ili na adresu Opština Danilovgrad, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, Trg 9.decembar, Danilovgrad, u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
8.Sve informacije u vezi konkursa mogu se dobiti na br.telefona 020811992, kontakt osoba Snežana Simović.

Kontant podaci poslodavca:
Telefon: 020/811-936
Fax: