Connect with us

NVO Sektor

Park prirode rijeka Zeta: Bjelonogi rak, indikator promjene fizičko-hemijskih karakteristika vode

Kroz projekat “Vode Balkana: biomonitoring za Park prirode rijeka Zeta” koji realizuje NVO Program za životnu sredinu (Environment Programme – EnvPro) sprovedena su istraživanja i odabrane indikatorske vrste koje će u narednom periodu biti praćene na odabranim lokalitetima u Parku prirode rijeka Zeta. Za monitoring su odabrane lako prepoznatljive vrste da bi se u aktivnosti praćenja vrsta i očuvanje rijeke Zete mogli uključiti svi ljubitelji prirode.

Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) – Bjelonogi rak

Bjelonogi rak pripada grupi desetonogih rakova. Dužina tijela bjelonogog raka je do 12 cm. Ova vrsta živi u rijekama. Ne zadržava se u izvorišnim dijelovima i izbjegava brzake. Staništa bjelonogog raka su dijelovi rijeka obrasli vodenom vegetacijom, sa korijenovima pokrajvodnog (riparijskog) drveća i velikim kamenjem, pijeskom i zemljom, koji pružaju veliki broj povoljnih zaklona ili omogućuju da ih rakovi sami iskopaju. U skloništu su rakovi okrenuti glavom prema izlazu, a kliješta drže ispružena prema naprijed. Noću izlaze iz skloništa da bi se hranili.

Brojnost bjelonogog raka u Evropi je u stalnom padu i sve je ugroženiji. Uzroci smanjenja brojnosti su velike količine otpadnih materija u vodenim ekosistemima, regulacija vodenih tokova koja uzrokuje gubitak staništa, prekomjerni nekontrolisani izlov i bolest račja kuga koja je u Evropi jako raširena. Na sreću u Crnoj Gori ovo oboljenje nije registrovano.

Na području Parka prirode rijeka Zeta bjelonogi rak je identifikovan duž cijelog toka rijeke Zete, zatim u Sitnici, Matici, Oboštici, donjem toku Sušice i Brestice. Ova vrsta je indikator promjene fizičko-hemijskih karakteristika vode, promjene riječnog dna i uništavanja vegetacije i reaguje smanjenjem brojnosti ili nestajanjem iz staništa ukoliko dođe do zagađenja ili izmjene staništa.

Bjelonogi rak se nalazi na Aneksima II i V mreže zaštićenih staništa i vrsta Natura 2000 u Evropskoj uniji i Aneksu II Bernske konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa.

Na globalnoj Crvenoj listi je u kategoriji EN (eng. endangered) – vrsta kritično ugrožena u bliskoj budućnosti, dok je na evropskoj i mediteranskoj listi u kategoriji NE (eng. not evaluated) – nije evaluiran. Čuvanjem rijeka čuvamo ovu značajnu vrstu.


NVO Sektor

Upitnik: Sliv Skadarskog jezera – prekogranični rezervat biosfere

Projekat ima za cilj da donese pozitivan uticaj na važan prekogranični ekosistem koji dijele Abanija i Crna Gora kako bi se održivo i kolaborativno upravljalo ovim područjem za dobrobit zajednica i same prirode, u skladu sa uslovima UNESCO-ovog programa Čovjek i biosfera.

„Sliv Skadarskog jezera – prekogranični rezervat biosfere“ je projekat finansiran od strane EU kroz Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija, i kog sprovode partnerske organizacije EDEN Centar iz Albanije i EnvPro iz Crne Gore, Nacionalna agencija za zaštićena područja Albanije i Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore.

Program za životnu sredinu (ENVPRO) SPROVODI  javnu anketu sa građanima koji žive u slivu Skadarskog jezera vezano za razvoj njihovog područja

Anketa će vam oduzeti 10 minuta i ima dvije glavne sekcije:

1) Da popričamo o životu u vašoj zoni i koliko je bogata!

2) Da popričamo o mogućnostima za razvoj vaše zone?

Anketa je anonimna i podaci koje ENVPRO dobije od ispitanika će biti prezentovani u zbirnoj formi.

Upitnik se može popuniti na sledećem linku 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp-wkQVIdte-6AzFMeOvGrX4PomCVUuIGnvWTqek1XJovD8w/viewform 

NASTAVI SA ČITANJEM

NVO Sektor

Održana prezentacija Poljoprivrednog klastera Crne Gore

U sali SO Danilovgrad, juče je održana promocija Poljoprivrednog klastera Crne Gore.

„Uz vidnu zainteresovanost i dobro raspoloženje danilovgradskih poljoprivrednika, još jednom smo dokazali značaj sektora poljoprivrede u Crnoj Gori i da zajedno možemo više i bolje. Idemo dalje!“, stoji u saopštenju Poljoprivrednog klastera Crne Gore.

Iz ovog Udruženja su se zahvalili Opštini Danilovgrad na ustupanju sale za održavanje promocije i Altermodusu koji je podržao ovu prezentaciju.

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije