Connect with us

Društvo

Problem napuštenih pasa: Bez informacija koliko novca se potroši na odštetu građanima

Objavljeno

on

Problem pasa lutalica u Danilovgradu

Napušteni psi predstavljaju ogroman problem za sve stanovnike Opštine Danilovgrad i ugrožavaju bezbjednost prevashodno djece, jer veliki broj ovih pasa cirkulira školskim dvorištima i van njega. Slična situacija je i u Spužu. Da ne postoji volja i adekvatna strategija u Opštini Danilovgrad pokazuje činjenica da se ovaj problem ne rješava gotovo deceniju iako je postojeće zakonodavstvo jasno.

Iz Opštine Danilovgrad su nam kazali da se aktivnosti na zbrinjavanju i vakcinisanju pasa lutalica na teritoriji opštine sprovode se na osnovu Ugovora koji je d.o.o. “Komunalno” zaključilo sa d.o.o. “Pansion Leo”, a kojim je predviđeno preuzimanje i smještaj pasa lutalica te neohodni tretman istih. Od 23. novembra, započeto je sprovođenje posebne akcije u saradnji potpisnika Ugovora sa konkretnim ciljem preuzimanja pasa lutalica i njihovo upućivanje na dalji tretman.

Takođe, iz Opštine Danilovgrad nas podsjećaju i na akciju sterilizacije pasa lutalica koju su organi lokalne uprave, uz podršku Opštine Danilovgrad tokom juna sproveli u saradnji sa veterinarskom službom pomenutog pansiona.

Komunalni insprektori i komunalni policajci odgovorni za sprovođenje Odluke

Iz Opštine su nam kazali da kada je riječ o Odlukama koje regulišu pitanje pasa lutalica i vlasničkih pasa na snazi je “Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca” (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 043/21 od 27. 12. 2021).

U skladu sa  ovom Odlukom, obaveza držaoca kućnog ljubimca je da o njemu brine, stvori uslove da životinja zadovolji svoje osnovne potrebe, kao i da izvršava svoje zakonima propisane obaveze: obezbjeđivanje redovne ishrane, pristupa svježoj vodi za piće, odgovarajućeg prostora za smještaj i boravak. Držalac je dužan da obezbijedi i identifikaciju i registraciju kućnog ljubimca u Registar koji vodi Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, kao i da posjeduje identifikacioni dokument za nekomercijalno kretanje.

Odlukom je predviđena obaveza obezbjeđivanja redovne vakcinacije pasa i mačaka vakcinom protiv bjesnila kao i preduzimanja i sprovođenja preventivnih, dijagnostičkih, higijenskih, terapeutskih i drugih mjera radi očuvanja zdravstvenog stanja životinje.

Članovima 28, 29, 30 i 31 iste Odluke, propisane su i predviđene kaznene odredbe.

Na osnovu člana 27, nadzor nad sprovođenjem Odluke vrši organ uprave nadležan za komunalne poslove. Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem Odluke vrši komunalni inspektor, dok obezbjeđenje komunalnog reda i komunalni nadzor nad njenim sprovođenjem vrši komunalni policajac.

Napušteni i izgubljeni kućni ljubimci

U ovoj Odluci dalje se navodi da postupanje sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima  i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje vrši privredno društvo kojem su posebnom odlukom Skupštine opštine povjereni ovi poslovi drugo pravno lice ili preduzetnik u skladu sa zakonom.

Sakupljanje i prevoz napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca do skloništa u koje se smještaju obavlja se posebnom opremom i vozilom u skladu sa propisima o zaštiti dobrobiti životinja i veterinarstvu.

Dakle za postupanje sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima na teritoriji Opštine Danilovgrad zadužen je d.o.o “Pansion Leo”.

Bez podataka o troškovima odštete

Iz Opštine Danilovgrad su nam kazali da je u 2023. godini pristiglo 35 zahtjeva za odštetu ali da ne posjeduju podatke koliko je novca isplaćeno na ime odštetnih zahtjeva.

Peticija građana

Ranije je Savjet roditelja OŠ “Vuko Jovović” pokrenuo online peticiju kako bi lokalnoj samoupravi skrenuo pažnju na sve veći problem sa kojim se susreću građani Danilovgrada.

Kako se  navodi u peticiji, potpisnici peticije traže od gradske uprave seoski azil za pse, izradu strategije na gradskom nivou kojom bi se omogućilo čipovanje svih pasa, a mještani edukovali o zaštiti i sterilizaciji svojih ljubimaca, koja bi bila omogućena o trošku grada. Iz Savjeta, putem peticije, traže da se uvedu kazne za neodgovorne vlasnike koji izbacuju pse na ulicu i samim tim ugrožavaju bezbjednost  djece i svih građana Opštine.

“Osim samog ugrožavanja bezbjednosti prolaznika, ti isti psi žive u nehumanim uslovima, izloženi hladnoći/toploti, neuhranjenosti, bolestima, a takođe izazivaju problem u saobraćaju – svakodnevno ginu na ulicama i mogu prouzrokovati saobraćajne nezgode, što je dodatni alarm da se napokon preuzmu adekvatni koraci u rješavanju ove problematike”, zaključuje se u peticiji.

Peticija se može pogledati i podržati na sledećem linku klikom OVDJE

Društvo

Saopštenje za javnost : Vodosnabdijevanje u Danilovgradu u ljetnjim mjesecima

Objavljeno

on

By

Saopštenje Danilovgradskog Vodovoda prenosimo integralno u nastavku

Povodom sve češćeg akcentovanja teme  vodosnabdijevanja u Danilovgradu u ljetnjem periodu želimo objektivno ukazati na sve njegove uzroke, ali i realno sagledati ko je sve odgovoran za takvo stanje.

Problem slabijeg vodosnabdijevanja u ljetnjem periodu nije problem samo Danilovgrada i on je uslovljen velikim pritiskom na vodne resusrse zbog prekomjerne upotrebe vode usljed sve češćih dugotrajnih toplotnih talasa i suše.

Trenutno se zahvataju višestruko veće količine vode od onih koje su potrebne stanovništvu, privredi i ustanovama u našoj opštini. Nesavjesnim, a često i nasilnim korišćenjem od dijela potrošača ugroženo je vodosnabdijevanje pojedinih djelova opštine, zbog toga i potrošači snose svoj dio odgovornosti za trenutno funkcionisanje vodovoda.

Jedno od takvih područja su upravo Martinići. Ovdje moramo ukazati na podatak da se ovo područje u zimskom periodu stabilno snabdijeva sa 8 – 10 litara vode u sekundi, a u noćnim satima se  nekada čak i pumpa na “Žarića jami” isključuje jer ima dovoljno vode pod pritiskom u sistemu. Ovih dana kada sva vodoizvorišta rade u punom kapacitetu ni 45 l/s sa vodoizvorišta nije dovoljno da pokrije potrebe stanovništva tog područja. Ključni razlog je nenamjenska i neracionalna potrošnja korisnika koji su na nižim kotama, pa do potrošača na visočijim pozicijama dolazi malo ili nimalo vode.

VIK Danilovgrad razumije potrebe potrošača i činjenicu da se u Bjelopavlićima veliki procenat stanovništva bavi poljoprivredom,te da je voda u sušnom periodu vrednija od bilo kog drugog resursa, ali podsjetićemo da je vodosnabdijevanje pojedinih područja na koje se I sada ukazuje višedecenijski problem . Moramo biti svjesni da je naš vodovodni sistem veoma veliki i razuđen, da novo vodoizvorište nije uključeno u sistem još od 2003. da imamo značajno naseljavanje određenih područja, a time i povećanje broja priključaka na postojeću infrastrukturu što utiče na njene kapacitete. Ovo je karakteristično upravo za martinićka sela, Novo Selo, Daljam, Klikovače i sl.

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad ulaže maksimalne napore kako bi obezbijedilo stabilno i nesmetano vodosnabdijevanje. Prije početka ljetnje sezone uveden je rad terenskih službi u dvije smjene od 7 do 22 časa. Od početka jula stupila je na snagu Odluka o zabrani nenamjenske potrošnje i ekipe VIK-a su svakodnevno na terenu radi kontrole i suzbijanja ovakve potrošnje. U prvoj fazi potrošači koji prekomjerno troše vodu biće opomenuti, a ubrzo će VIK Danilovgrad u saradnji sa Komunalnom policijom početi sa procesuiranjem i kažnjavanjem nesavjesnih potrošača.

Kada je u pitanju brzina intervencija odnosno otklanjanja kvarova ukazujemo da su u ovom periodu angažovani svi raspoloživi ljudski i materijani resursi Društva.  Uveden je i novi telefonski broj na koji građani mogu prijaviti kvar van radnog vremena i  vikendom.

Ekipe Službe vodovod dnevno otklanjaju po više od 10 kvarova na različitim mjestima, a imajući u vidu da VIK ne posjeduje bilo kakvu mehanizaciju, najčešće je potrebno vrijeme kako bi se eksterno obezbijedile mašine neophodne za otklanjanje kvara.

U svakom slučaju radnici VIK-a su na ovim visokim temperaturama stalno na terenu,na više mjesta istovremeno, sve kvarove koji se mogu otkloniti ručno i za kratko vrijeme rješavaju odmah ,a često pomažu i u rješavanu problema na privatnim instalacijama korisnika kako bi svi građani u ovom sušnom periodu imali vodu.

Prethodne nedjelje ugradnjom frekventnog regulatora riješen je problem nedostatika vode u  martinićkim selima Luke i Sige. Takođe je ugradnjom prekidnog ventila riješen problem vodosnbdijevanja u dijelu Novog Sela. Ostali kratkotrajni prekidi vodosnabdijevanja u dijelu  Martinića i Spuža, naselja Burum, Ciglana i ostalih koji gravitiraju martinićkom putu uzrokovani su najčešće oštećenjima infrastrukuture tokom radova na putu i ovi kvarovi se otklanjaju čim dobijemo informaciju o njima.

Voda iz sistema opštinskog vodovoda, u ovom periodu, prvenstveno se mora koristiti za piće, pripremanje hrane, kao i za održavanje lične i higijene domaćinstva.

Vodovod Danilovgrad ima razumijevanja za povećanu potrebu potrošača za vodom tokom ljeta, ali aktivnosti kao što su: navodnjavanje poljoprivrednih i zalivanje zelenih površina, punjenje individualnih rezervoara, bunara i bazena, polivanje i hlađenje pločnika, terasa i dvorišta, pranje vozila, zloupotreba hidranata, predstavljaju nenamjensku i neracionalnu potrošnju vode za piće.

Ukoliko aktuelna kontrola prekomjerne potrošnje ne doprinese poboljšanu stanje VIK Danilovgrad će ne mjestima gdje je to tehnički izvodljivo vršiti ugradnju prekidnih ventila koji smanjuju pritisak i time umanjuju prekomjernu potrošnju. Kao krajnju mjeru planiramo regulacije I preusmjeravanja protoka kako bi voda dolazla I do onih potrošača koji je zbog prekomjerne upotrebe drugih nemaju.

Za dobro finkcionisanje vodovodnog sistema neophodna je saradnja građana i preduzeća koje njime upravlja, odnosno Opštine, jer jedna strana kolike god napore da uloži ne mogu biti dovoljni. Iz ovog razloga još jednom apelujem na građane da namjenski i umjereno troše vodu kako bi njihove komšije i sugrađani, u ovim vrelim ljetnjim danima, imali dovoljno vode za osnovne potrebe.

„Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad

Nastavite čitanje

Društvo

Opština Danilovgrad: Aktivno radimo na rješavanju problema vodosnabdijevanja

Objavljeno

on

By

Opština Danilovgrad prepoznala je ozbiljnost problema vodosnabdijevanja koji pogađa mnoge stanovnike naše opštine. U cilju rješavanja ovog višedecenijskog problema, lokalne vlasti su preduzele konkretne korake, uspostavljajući blisku saradnju sa preduzećem Vodovod i kanalizacija Danilovgrad, kao i sa brojnim partnerima koji mogu olakšati ovaj višedecenijski problem, stoji u objavi na zvaničnoj facebook stranici Opštine Danilovgrad iako nije tačno navedeno koji su to koraci preduzeti.

Uvidjevši složenost situacije, kako dalje stoji u objavi, Opština je hitno organizovala neprestano snabdijevanje vodom. Vatrogasna služba i Komunalno preduzeće angažovani su u dostavljanju vode cistjernama, čime se, kako ističu, osigurava da svi građani imaju pristup neophodnim količinama vode, naročito u ovim najtoplijim danima.

Zahvaljujući ovim naporima, situacija je znatno poboljšana u odnosu na prethodne dane ističu iz Opštine naglašavajući da ulažu dodatne  napore kako bi se stanje dodatno stabilizovalo i olakšalo građanima.

Posebno je istaknuto rješenje problema prašine na Martinićkom putu, koji je uspješno riješen. Građanima se zahvaljuje na razumijevanju i strpljenju tokom perioda rekonstrukcije puta, koji je neophodan za dugoročno poboljšanje infrastrukture.

Opština Danilovgrad, kako ističu, ostaje posvećena kontinuiranom radu na unapređenju kvaliteta života svih svojih stanovnika i apeluje na građane da i dalje budu strpljivi i saradljivi dok traju radovi na unapređenju vodosnabdijevanja.

 

Nastavite čitanje

Facebook

Najčitanije