Connect with us

Društvo

U petak sastanak sa predsjednicima Savjeta mjesnih zajednica

Predsjednik Opštine Danilovgrad, Aleksandar Grgurović, zakazao je sastanak koji će se održati 11. avgusta sa predsjednicima mjesnih zajednica. Cilj ovog sastanka je razgovor o rješavanju problema putne infrastrukture na teritoriji opštine. Danilovgrad broji ukupno 15 mjesnih zajednica, međutim, još uvijek tri zajednice nisu uspostavile svoje Savjete.

Većina mjesnih zajednica već posjeduje svoje prostorije za sastanke i aktivnosti. Za one koje to nemaju, Opština je omogućila korišćenje opštinskih prostorija ili unutar osnovnih škola, dok se problem trajnih prostorija ne riješi. Različiti su uslovi pod kojima ove zajednice djeluju, te će prioriteti za pružanje podrške biti precizirani kroz direktnu komunikaciju sa izabranim predstavnicima mjesnih zajednica.

Prvi sastanak između predsjednika Opštine Aleksandra Grgurovića i predstavnika mjesnih zajednica zakazan je za petak, 11. avgust. Na ovom sastanku, fokus će biti na predočavanju očekivanja rukovodstva Opštine u vezi sa unapređenjem lokalne putne infrastrukture. Ovo unapređenje će biti stalna tema i kontinuirana komunikacija u budućem periodu. Kroz ovu saradnju, Savjeti mjesnih zajednica će imati ulogu u predlaganju prioriteta ne samo u oblasti putne infrastrukture, već i u drugim sferama od važnosti za zajednicu.

Tri savjeta mjesnih zajednica – Danilovgrad I, Danilovgrad II i Jelenak – još uvijek nisu formirani, iz razloga nedostatka kvoruma na prethodno zakazanim zborovima. Međutim, Opština Danilovgrad planira ponovno sazivanje ovih zborova u najkraćem mogućem roku kako bi se ovi Savjeti uspostavili.

Do sada je već formirano dvanaest Savjeta mjesnih zajednica od ukupno petnaest, a nakon toga su izabrani i predsjednici ovih Savjeta unutar predviđenih osam dana. U cilju podrške građanima i povećanja njihovog angažmana, Opština će uputiti javni apel i uložiti dodatne napore kako bi se istakao značaj mjesne zajednice kao osnovne jedinice lokalne infrastrukture. Takođe, građani će biti podstaknuti da aktivno učestvuju na zborovima koji će biti održani u narednom periodu.

Opština Danilovgrad je primila zahtjeve od više Savjeta mjesnih zajednica koji se odnose na obezbjeđivanje prostornih i tehničkih uslova za rad, kao i nabavku neophodnog materijala kao što su novi pečati, štambilji, oglasne table, štampači i kancelarijski materijal. Ovi zahtjevi će biti uzeti u obzir u sklopu nastojanja Opštine da podrži rad mjesnih zajednica i unaprijedi infrastrukturu na lokalnom nivou.

Društvo

U subotu protest zbog puta preko Martinića: Vapaj za rješavanjem našeg glavnog problema u koji nas je uvela stara vlast

Mještani Martinića i okolnih sela sa područja Danilovgrada organizuju protest da bi njihov glavni i jedini put bio završen kako bi se što prije stekli uslovi da mogu doći do svog posla, škole i svojih domova.

Stoji u saopštenju grupe građana koji će organizovati protest na Dan Opštine 09. decembra u 11 sati na kružnom toku u Spužu.

U saopštenju se ističe da protestom ne žele blokirati saobraćaj već ga preusmjeriti preko Martinića kako bi skrenuli pažnju na stanje u kojem se nalazi 25% građana Opštine Danilovgrad.

“Poziv za učešće na protest smo uputili svim odbornicima Skupštine opštine Danilovgrad. Takođe smo pozvali Predsjednika Opštine i Predsjedniku Skpuštine Opštine da se obrate prisutnim građanima i da nam saopšte kada će najkasnije početi, a kada završiti rekonstrukcija puta. Osim toga ovim protestom tražimo da se sve rupe na ovom putu saniraju asfaltom najkasnije do 31. decembra ove godine. Ukoliko rukovodstvo Opštine ne ispoštuje naše zahtjeve organizovaćemo još veće proteste i na drugim putnim pravcima.

Protest je vapaj za rješavanjem našeg glavnog problema u koji nas je uvela stara vlast, a u koji nas i dalje neopravdano drži nova vlast. Zato pozivamo naše sugrađane da zajedno tražimo put koji su nam davno obećali.”, zaključuje se u saopštenju, koje potpisuje Zdravko Đuranović.

NASTAVI SA ČITANJEM

Društvo

Plavljenje imanja: Bez odgovora kada će se riješiti problem u Filendaru

Naime, zbog nepoštovanja postojećeg projekta rekonstrukcije odnosno, kako saznajemo od mještana, naprasne promjene istog, preko 40 kuća iz naselja Filandar, sa kišom su redovno ugrožena.

Više puta se putem portala Volim Danilovgrad ukazivalo bivšoj i sadašnjoj lokalnoj samoupravi na problem koji, nakon obilnijih padavina, imaju mještani Filendara. Njih preko 40 domaćinstava.

Iako su u februaru ove godine vršeni određeni radovi polaganja cijevi, koje bi trebale odvoditi atmosferske vode, problem je daleko od rješenja, a sve su prilike i bez odgovora ili najava kada će isti biti riješen.

Iako postavljene u februaru, nisu riješile problem

Kako bismo saznali kada lokalna samouprava i nadležni Sekretarijati planiraju riješiti ovaj problem, Opštini Danilovgrad prije 15 dana dostavili pitanja. Ipak, do objavljivanja ovog članka nismo dobili odgovore.

Pitali smo ih da li su  upoznati sa plavljenjem imanja u naselju Filendar i na koji način je regulisan odvod atmosferskih voda u ovom dijelu Danilovgrada.

Tražili smo i da nas upoznaju da li su se slične situacije dešavale i prije rekonstrukcije i proširenja magistralnog puta kao i da li postoji mogućnost odvoda atmosferskih vode, dje i kada se isto planira uraditi. Ipak, ni na oova pitanja nismo dobili odgovore.

Ni nakon 15 dana nismo dobili odgovor da  kanal koji je nekada služio za odvod atmosferskih voda sada, na određenim pozicijama, zatrpan.

Ono što posebno brine mještane ovog kraja, a što bi trebalo interesovati i svakog stanovnika Danilovgrada je da li su tačni navodi da su kanalizacione cijevi iz domaćinstava usmjerene u ove kanale i da se na taj način ugrožava pijaća voda kojom se snabdijeva grad.

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije