Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore u saradnji sa JU Centar za kulturu Danilovgrad organizuje izložbu pod nazivom YNEXEIA CONTINUUM-TRAJANJE, posvećenu arheološkim istraživanjima u Risnu.

Izložbu je otvorio direktor Centra za kulturu Danilovgrad Bojan Brajović, dok je o arheološkim istraživanjima u Risnu govorio dr Dejan Gazivoda.

Izložba je otvorena u ponedjeljak 25. novembra u 19 sati u Zavičajnom muzeju Danilovgrad pod  pokroviteljstvom Ministarstva kulture.

Višedecenijska arheološka istraživanja u Risnu, na lokalitetima Carine i Gradina, realizovana saradnjom Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore i Varšavskog univerziteta kroz medunarodni projekat Risinium prijestonica kraljice Teute, do sada su dala veoma značajne rezultate Predmetni projekat podrazumijeva arheološka istraživanja u cilju otkrivanja novih saznanja o Rizonu, odnosno, Risiniumu.

Izložbu je otvorio direktor JU Centar za kulturu Danilovgrad gospodin Bojan Brajović, dok je autor izložbe dr Dejan Gazivoda predstavio rezultate istraživanja kroz postavku dvadeset informativnih panoa uz prateći katalog na crnogorskom i engleskom jeziku.