Connect with us

Društvo

Bogatstvo Parka prirode rijeka Zeta: Veliki potočar, indikator stabilnosti protoka vode

Kroz projekat “Vode Balkana: biomonitoring za Park prirode rijeka Zeta” koji realizuje NVO Program za životnu sredinu (Environment Programme – EnvPro) sprovedena su istraživanja i odabrane indikatorske vrste koje će u narednom periodu biti praćene na odabranim lokalitetima u Parku prirode rijeka Zeta. Za monitoring su odabrane lako prepoznatljive vrste da bi se u aktivnosti praćenja vrsta i očuvanje rijeke Zete mogli uključiti svi ljubitelji prirode.

Foto: EnvPro, Program za životnu sredinu

Krovne vrste su značajne za očuvanje biocenoza i biotopa i njihovom zaštitom štite se druge vrste na datom staništu. Takođe, krovne vrste se koriste za odabir zaštićenih područja i definisanje minimalne površine koju treba zaštititi. Na području koje obuhvata Park prirode rijeka Zeta žive vrste koje su zaštićene nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom.


Cordulegaster heros Theischinger, 1979 – Veliki potočar

Veliki potočar je jedan od najvećih vilinih konjica kod nas. Tijelo velikog potočara je žuto sa crnim šarama, dužine do 10 cm. Ženka na kraju tijela ima leglicu dužine oko 0,5 cm, a mužjaci imaju dva nastavka. Larve velikog potočara naseljavaju sporije djelove manjih vodotokova, veće potoke i male rijeke koje su okružene drvećem i žbunjem i imaju mozaično dno na kojem se smjenjuju djelovi od kamenja, organskog mulja, pijeska, sitnog šljunka, a koje je obraslo vodenim biljkama.

Veliki potočar – larva

Starije larve se najčešće nalaze na ivicama korita sakrivene u udubljenjima između kamenja. Odrasle jedinke lete oko vodenih staništa obraslih šumom. Pored šumskih vodotokova, srijeću se i na djelimično otvorenim i urbanim staništima.

Prisustvo ove vrste ne zavisi od geološke podloge, pa je zabilježena na različitim tipovima podloga.Vrsta je ugrožena zbog kaptiranja izvora, izgradnje mini hidroelektrana i klimatskih promjena. Jedinke ove vrste predstavljaju značajnu kariku u lancima ishrane.

Veliki potočar je indikator stabilnosti protoka vode. Larveni stadijumi su slabo tolerantni na isušivanje voda i za njih su značajni stabilna temperatura i količina rastvorenog kiseonika u vodi. Za odrasle jedinke je značajno prisustvo pokrajvodne (riparijske) vegetacije i parazitskih insekata. Veliki potočar je važan kao predator.

Stanište velikog potočara

Na području Parka prirode rijeka Zeta nalaze se najznačajnije populacije ove vrste u Evropi. Vrsta je identifikovana na Dobropoljskim izvorima, Dobriku, Vrelima Milojevića, Sušici, Svinjiškim vrelima.

Veliki potočar je rijetka, krovna vrsta i bioindikator čistih očuvanih vodenih staništa. Ova vrsta je balkanski endem i nalazi se na Aneksima II i IV mreže zaštićenih staništa i vrsta Natura 2000 u Evropskoj uniji, na Aneksu II Bernske konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa.

Na Crvenim listama vilinih konjica (Odonata) Evrope i Mediterana, veliki potočar je u kategoriji NT (eng. near threatened) – skoro ugrožena vrsta. Očuvanjem potoka i malih rijeka čuvamo ovu izuzetno značajnu vrstu.

Pogledajte i tekst: Indikatorske vrste u Parku prirode rijeka Zeta, Dvozubi potočar


 

Društvo

Potencijalno dostupna inovativna rješenja: Nove prilike za unapređenje danilovgradskog Vodovoda

Krajem prethodne nedjelje u Tivtu je održana prezentacija inovativnih rješenja u oblasti automatizacije, energetske održivosti, tretmana i upravljanja postrojenjima za pitku vodu i komunalne otpadne vode, kompanija „Greenacle“, „Beo Expert“ i „Kolektor“.

U ime Opštine Danilovgrad, prezentaciji su prisustvovali potpredsjednica Opštine, Marija Radonjić, i predsjednik Odbora direktora d.o.o. „Vodovod i kanalizacija“, Lazar Bojat.

Tom prilikom, razmatrane su mogućnosti unapređenja funkcionisanja danilovgradskog Vodovoda, primarno kroz implementaciju geografskog informacionog sistema (GIS) i satelitskog monitoringa gubitaka na mreži, kao i drugih značajnih projekata koji bi mogli biti realizovani iz sredstava EU fondova.

NASTAVI SA ČITANJEM

Društvo

Đoković prisustvovao Danu opštine Gračanica

Predsjednik Skupštine opštine Danilovgrad Velimir Đoković prisustvovao je Danu opštine Gračanica.

Liturgijom , litijama i rezanjem slavskog kolača u Gračanici obilježen je praznik Mala Gospojina ili Rođenje Presvete Bogorodice, nakon čega je održana i Svečana akademija u Domu kulture.

 

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije