Na dnevnom redu XV sjednice lokalnog parlamenta koju je predsjednik SO Danilovgrada Zoran Bošković zakazao za utorak, 30.jun u deset časova, odbornici će raspravljati o predlogu završnog računa budžeta za prošlu godinu i imenovati potpredsjednicu opštine. Zasijedanje lokalnog parlamenta se, kako su najavili, neće uživo prenositi na Radiju Danilovgrad a sve zbog pravila o predstavljanju partija i stranaka u predizbornoj kampanji.

Ovu funkciju u tekućem mandatu lokalne vlasti obavljaće diplomirana pravnica Nataša Milonjić Drašković i ona će na toj dužnosti zamijeniti Aleksandra Pavićevića.

Na dnevnom redu je i predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju Martinićkog puta na dionici koja povezuje mjesta Goricu i Burum.

Zatim slijede izvještaji o radu DOO Vodovod i kanalizacija, JU Centar za kulturu, JU Umjetnička kolonija, JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom i Turističke organizacije. Skupština će razmatrati i informaciju o realizovanim obavezama između SO Danilovgrad i Lokalnog javnog emitera Radio Danilovgrad, kao i informaciju o aktivnostima Doma zdravlja Dimitrije Dika Marenić na sprovođenju zdravstvene zaštite u ovoj sredini.

Isto tako i informacija o stanju javnog reda i mira biće predmet rasprave.

Ovoga puta shodno pravilima o predstavljanju partija i stranaka u predizbornoj kampanji, neće biti direktnog radio prenosa. Inače, zbog poštovanja mjera NKT-a sjednica će se održati u velikoj sali Centra za kulturu da bi se među učesnicima održala socijalna distanca.