Opština Danilovgrad je potpisala ugovor o izvođenju radova na adaptaciji objekta autobuske stanice u Danilovgradu sa bjelopoljskom firmom “Mikro-Mont”.

 

Ukupan iznos projekta je 12,021.67€.