Connect with us

Važni Telefoni Danilovgrad

Kontakt

Kontakt telefoni COVID ambulante u Danilovgradu su :
020/812-106
020/810-306
067/085-902

Portal Volim Danilovgrad

063 456 744

[email protected]

Hitna pomoć

Adresa: ul. I Bokeljske brigade bb

+382 (0) 20/813-275

TURISTIČKA ORGANIZACIJA DANILOVGRAD

Adresa: ul. Sava Burića 1

81410 Danilovgrad

Crna Gora

e-mail: [email protected]

+382 (0) 20/816-015

+382 (0) 20/816-016

+382 (0) 69/150-500


VAŽNI TELEFONI

OPŠTINA DANILOVGRAD

Adresa: Trg 9. decembar

+382 (0) 20/811-928

www.danilovgrad.me

e-mail: [email protected]

PREDSJEDNIK OPŠTINE DANILOVGRAD

+382 (0) 20/812-022

POTPREDSJEDNIK OPŠTINE DANILOVGRAD

+382 (0) 20/812-101

GLAVNI ADMINISTRATOR

+382 (0) 20/811-936


KOMUNALNA POLICIJA

Adresa: Trg 9. decembar

+382 (0) 20/813-337

MUP CENTAR

Adresa: Božova glavica bb

+382 (0) 20/812-222

Dom zdravlja 

Adresa: ul. I Bokeljske brigade bb

+382 (0) 20/812-106

Hitna pomoć

Adresa: ul. I Bokeljske brigade bb

+382 (0) 20/813-275

JKZP

Adresa: Trg 9. decembar

+382 (0)20/813-151

fax: +382 (0) 20/810-345

Vodovod i kanalizacija

Adresa: ul. Jefta Čaja Šćepanovića bb

+382 (0) 20/811-550

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Adresa: ul. Baja Sekulića bb

+382 (0) 20/812-672

Služba zaštite

Adresa: ul. Novice Škerovića bb

+382 (0) 20/810-385 – Kancelarija

069 380 093

020 811 093

067 666 093

123

Crveni krst Danilovgrad

Adresa: Trg 9.decembar

+382 (0) 20/811-461

067 060 160

POŠTA DANILOVGRAD

Adresa: ul. Baja Sekulića bb

+382 (0) 20/811-256

FORENZIČKI CENTAR

Adresa: Božova glavica bb

+382 (0) 20/812-520

e-mail: [email protected]

AUTOBUSKA STANICA

Adresa: ul. I Bokeljske brigade bb

+382 (0) 20/811-711

ŽELJEZNIČKA STANICA

Adresa: Pažići bb

+382 (0) 20/812-006

AUTO-MOTO SAVEZ

Adresa: Branelovica bb

+382 (0) 20/811-298

RADIO DANILOVGRAD

Adresa: Rsojevica bb

+382 (0) 20/810-266

e-mail: [email protected]

Zdravstvene Ustanove Danilovgrad

Facebook