Connect with us

NVO Sektor

CBF pruža pomoć u kući za 8 OSI iz Danilovgrada

Objavljeno

on

NVO Crnogorski bezbjednosni forum – CBF, u saradnji sa NVO Omladina Danilovgrada je kroz licenciranu uslugu pomoć u kući odraslom i starom licu sa invaliditetom aktivno pružala podršku za 8 osoba sa invaliditetom sa teritorije opštine Danilovgrad.

Tim koji vodi licenciranu uslugu pomoć u kući sačinjen je od stručnog radnika sa licencom za obavljanje stručnih poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite i dva saradnika u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Korisnici ove usluge s svoja prava ostvarili na osnovu Ugovora o međusobnim pravima i obavezama korišćenja usluge pomoć u kući i za same korisnike je usluga bila u potpunosti besplatna zahvaljujući podršci Ministarstva rada i socijalnog staranja koje je kroz konkurs ,,Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju” podržalo ovaj projekat 2023-e godine.

Posebna vrijednost ovog projekta se ogleda u činjnici da su i 4 volontera učestvovala u realizaciji projektnih aktivnosti zajedno sa stručnim timom.

Usluge koje je CBF sa partnerskom organizacijom pružao korisnicima su definisane planom i programom usluga kao sastavnim dijelom licencirane usluge i ogledaju se u nabavci hrane, pomoći pri pripremi obroka i hranjenju, pomoći pri kretanju, pomoći pri održavanju llične higijene i higijene prostora, pomoći pri grijanju prostora, pomoći pri nabavci štampe i knjiga i plaćanju računa za električnu energiju, telefon, komunalije i sl, posredovanje u obezbjeđivanju različitih vrsta usluga za održavanje stana i uređaja za domaćinstvo kao i nabavci ljekova i odvođenja na ljekarske preglede.

Uslugu pomoć u kući za OSI se pruža aktivno od 20.09.2023. godine kako je i definisano Ugovorom o finansiranju ovog projekta sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja ali i nakon završetka finansiranja projekta CBF će nastaviti sa projektnim aktivnostima.

Advertisement

NVO Sektor

Zeleni ambasadori organizuju akciju sadnje u Danilovgradu

Objavljeno

on

By

NVO Gnijezdo sa zadovoljstvom najavljuje predstojeću akciju Zelenih ambasadora, koja će se održati u utorak, 18. juna u 11 časova, u dvorištu JU OŠ “Vuko Jovović” u Danilovgradu.

Ova inicijativa uključuje sadnju drveća i uređenje školskog dvorišta, sa ciljem očuvanja životne sredine i podizanja ekološke svijesti među mladima. Zeleni ambasadori, mladi ekološki aktivisti, predano rade na promociji ekoloških vrijednosti u svojoj zajednici, a ova akcija predstavlja korak ka zelenijoj i održivijoj budućnosti, stoji u najav ove nevladine organizacije

„Pozivamo sve građane i građanke, organizacije civilnog društva i mlade ljude da se pridruže ovoj akciji i podrže napore Zelenih ambasadora. Ova inicijativa nije samo prilika za zajednički rad na očuvanju prirode, već i za edukaciju i osnaživanje mladih ljudi da preuzmu aktivnu ulogu u zaštiti životne sredine,“  istakli  su iz NVO Gnijezdo.

Akciji će se pridružiti i predstavnici Komunalnog preduzeća Danilovgrad, koje pruža tehničku podršku, čime dodatno potvrđuju važnost zajedničkog delovanja u cilju stvaranja zelenijeg okruženja.

Svi koji su zainteresovani da se podrže ovakve aktivnosti ili imaju neka pitanja mogu pisati na  društvenim mrežama NVO Gnijezdo ili putem mejla [email protected]

Nastavite čitanje

NVO Sektor

KompostirajDG: Danilovgrad pokazao put ka održivom odlaganju otpada

Projekat KompostirajDG, čiji je glavni cilj promovisanje održivog odlaganja otpada, uspješno je završen, ostavljajući trajni pečat u lokalnoj zajednici i postavljajući primjer koji bi mogao nadahnuti druge gradove širom Crne Gore. Marija Iković, koordinatorka projekta, ističe da je inicijativa privukla pažnju ne samo stanovnika Danilovgrada već i šire javnosti, te da je postala prepoznatljiva i na nacionalnom nivou.

Objavljeno

on

By

“KompostirajDG nije bio samo projekat, već pokret koji je aktivno uključivao građane, škole i preduzetnike u procese smanjenja organskog otpada ali i edukaciju o značaju reciklaže organskog otpada”, istakla je Iković.

Jedan od elemenata projekta bila je edukacija, posebno mladih. Kroz organizaciju radionica u Osnovnoj školi “Vuko Jovović” i Gimnaziji “Petar I Petrović Njegoš”, te podršku lokalne zajednice, učenici su upoznati s procesom kompostiranja i važnošću reciklaže, pružajući im alate i znanja za buduće aktivno učešće u očuvanju životne sredine.

“Od najmlađih kreće talas ekoloških vrijednosti i pozitivnih promjena u društvu”, naglašava Iković. “Zbog toga je važno da se edukacija počne od najranijih uzrasta, jer na taj način oblikujemo buduće generacije svjesnih građana i lidera koji će se brinuti o okolini u kojoj žive.”

Jedan od najistaknutijih rezultata projekta jeste inicijativa započeta u Osnovnoj školi “Vuko Jovović”, gdje će proces kompostiranja postati redovna praksa, zahvaljujući podršci direktorice Mirjane Keković i organizacije KOD.

“Kompostiranje će postati sastavni dio života Danilovgrađana”, optimistično predviđa Iković. “Ovaj projekat nije samo pokazao kako se može efikasno upravljati organskim otpadom, već je i inspiracija za buduće planove razvoja grada i šire zajednice.”

“Glavni cilj nam je bio temu održivog odlaganja otpada staviti u fokus, a sve kroz konkretne aktivnosti smanjenja komunalnog otpada pojedinačnih domaćinstava i edukaciju učenika, građana i privrednih društva o značaju i benefitima reciklaže organskog otpada i u krajnjem razviti ekološku svijest kod šire javnosti o potrebi reciklaže.

Kroz projekat KompostirajDG uspjeli smo da podijelimo 40 kompleta za kompostiranje građanima opštine Danilovgrad i predstavimo novu, efikasniju metodu kompostiranja uz primjenu efektivnih mikroorganizama japanske EM tehnologije, održimo dvije radionice o procesu kompostiranja učenicima Osnovne škole Vuko Jovovic i Gimnazije Petar I Petrović Njegoš.

Pored toga, realizovali smo i radionice za preduzetnike a jedan od rezultata je taj što će privredno društvo NEMESIS grupe, proces kompostiranja uvrsisti u svoje poslovanje i sav organski otpad koji proizvedu, reciklirati.

Kompostiraj.DG zajednica je u toku predhodnih mjeseci sakupila više od 200 kanti organskog otpada iz domaćinstva, odnosno preko 2 i po hiljade kilograma otpada, koji je pomiješan sa zemljom dao preko 7 hiljada kilograma hranjivog đubriva.”, istakla je Iković.

Nastavite čitanje

Facebook

Najčitanije