Connect with us

Reklama

Portal Volim Danilovgrad (NVU “Volim Danilovgrad”) se, shodno Statutu, finansira i stiče svoju imovinu putem: donacija, dobrovoljnih priloga, poklona, zaovstavštine, i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Ukoliko cijenite naš rad i inicijative koje pokrećemo, a želite objaviti reklamu na portalu Volim Danilovgrad i respektivnim društvenim mrežama Facebook i Instagram, potrebno je da prethodno nas prethodno kontaktirate putem e-maila [email protected] ili na telefon 063 456 744

U nastavku aktuelni cjenovnik na portalu.

Facebook