Svjedoci smo komplikovanosti zdravstvene situacije u Crnoj Gori i neizvjesnosti koja je pred svima nama. Posebnu težinu daje i ekonomski faktor odnosno pritisak koji svi osjećamo. Vlada Crne Gore tj. izjave koje dolaze sa najviših adresa ohrabruju. Pomoć se najavljuje ali i isčekuje.

Kako bi naše pratioce upoznali sa mogućnostima ostvarivanja određenih prava, koja se tiču socijalne zaštite, razgovarali smo sa Majom Luketić, direktoricom Centra za socijalni rad Danilovgrad, koja nas je upoznala sa trenutnim stanjem, radom i planovima ove ustanove.

Da li nas možete upoznati sa određenim informacijama vezanim za jednokratnu pomoć građanima, koji su u stanju socijalne potrebe a sve povodom novonastale situacije?

Ovim putem Vas informišemo da je Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad za građane otvoren, a organizovana su dežurstva, kako bi što manji broj zaposlenih boravio u prostorijama, ali se i smanjio broj korisnika koji dolaze u ovu ustanovu.

Rad sa strankama je ograničen i obavlja se u periodu od 9 do 12 časova, ali sve što je moguće, zbog bezbjednosti građana, poželjno je završiti elektroniskim putem , putem dostupnih mail adresa i dežurnih telefona. Ako je nešto hitno, radnici su uvijek tu, radno vrijeme se nije mijenjalo, to jest u Centru u slučaju potrebe uvijek ima dežurni službenik do 15 časova.

Građani se pridržavaju preporuka i u malom broju dolaze u naše prostorije, a za one koji dolaze ispoštovana je socijalna distanca i preduzete su sve preporuke i mjere koje je naložila Vlada.

Direktori centara za socijalni rad su uključeni u krizne štabove, koji su formirani pri opštinama i prate stanje.

Apelujemo na građane da nas putem mejla danilovgrad.czsr@czsr.me i telefona koji je dostupan 24 časa i istaknut na sajtu centra i na ulaznim vratima kontaktiraju ako je nešto hitno. U kontaktu smo sa volonterima Crvenog krsta koji obilaze najugroženija staračka domaćinstva, da im se dostave namirnice i sve što je neophodno.

Na koji način građani mogu doći do jednokratne pomoći? Koliko se dugo na nju čeka?

Što se tiče zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, Vlada Crne Gore je  Odlukom od 19.03.2020. godine, za korisnike prava na materijalno obezbjeđenje opredijelila jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 50 eura sa ciljem olakšanja života građana u vrijeme pandemije korona virusa.

Takođe, korisnicima čije je produženje prava vezano za održavanje Prvostepene socijalno ljekarske komisije (pravo na ličnu invalidninu, pravo na dodatak za njegu i pomoć i pravo na materijalno obezbjeđenje po snovu radne nespoosbnosti), za vrijeme trajanja novonastale situacije, biće produžena, jer je mjerama i preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela odlučeno da se privremeno obustavi rad Prvostepene socijalno ljekarske komisije.

Svi građani koji smatraju da su ugroženi, mogu se obratiti Centru za socijalni rad, mi ćemo u skladu sa našim mogućnostima i uz pomoć Ministarstva rada i socijalnog staranja izaći u susret, a što se tiče ostvarivanja prava na materijalno obezbjeđenje porodice, svi naši sugrađani koji apliciraju sa potrebnom dokumentacijom koja je u skladu sa  Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, ostvariće pomenuto pravo.

Sve informacije u vezi ostvarivanja ovog i bilo kojeg prava iz naše oblasti, građani mogu detaljno dobiti pozivom na broj 020 812 584 do 15 časova i na broj 067 255 192.

Da li je povećan broj zahtjeva za jednokratne socijalne pomoći i da li očekujete porast. Postoje li sredstva opredijeljena za pomoć danilovgrađanima koji trenutno nisu na spisku socijalnih slučajeva a koji će se zbog komplikovanosti situacije naći u nezavidnom stanju? Po Vama, koji broj građana Danilovgrada će u narednom periodu biti izložen nekim od vidova socijalne ugroženosti i koliko je CSR spreman odgovoriti potrebama?

U ovom vremenu kada nam je svima cilj da sačuvamo što više ljudskih života nezahvalno je govoriti o statistici, pogotovu što mi ne možemo unaprijed znati koji broj građana i za koje pravo će se obratiti našoj ustanovi. Ono što je bitno da naglasimo je da će Centri za socijalni rad kao i zaposleni u njima koji su uvijek bili u prvim redovima za sve potrebe i nedaće građana, u saradnji sa Crvenim krstom i Opštinom Danilovgrad i u ovoj teškoj situaciji biti tu ne štedeći svoje resurse.

Na kraju, još jednom molimo naše građane, a pogotovu one starije od 65 godina da ispoštuju preporuke i naredbe Vlade, da sačuvaju sebe i druge od sebe, te da ostanu doma.