Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore u saradnji sa JU Centar za kulturu Danilovgrad organizuje izložbu pod nazivom YNEXEIA CONTINUUM-TRAJANJE, posvećenu arheološkim istraživanjima u Risnu.

Izložba će biti otvorena u ponedjeljak 25. novembra u 19 sati u Zavičajnom muzeju Danilovgrad pod  pokroviteljstvom Ministarstva kulture.

Višedecenijska arheološka istraživanja u Risnu, na lokalitetima Carine i Gradina, realizovana saradnjom Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore i Varšavskog univerziteta kroz medunarodni projekat Risinium prijestonica kraljice Teute, do sada su dala veoma značajne rezultate Predmetni projekat podrazumijeva arheološka istraživanja u cilju otkrivanja novih saznanja o Rizonu, odnosno, Risiniumu.

Izložbu će otvoriti direktor JU Centar za kulturu Danilovgrad gospodin Bojan Brajović, dok će autor izložbe dr Dejan Gazivoda predstaviti rezultate istraživanja kroz postavku dvadeset informativnih pahoa uZ prateći katalog na crnogorskom i engleskom jeziku.