Naslovna - Novosti - Društvo - Centralna javna rasprava za zaštitu doline rijeke Zete
Izvor opština Danilovgrad

Centralna javna rasprava za zaštitu doline rijeke Zete

Poštovani građani,

učestvujte na Javnoj raspravi za zaštitu doline rijeke Zete. Dajte svoj doprinos izradi kvalitetnijeg dokumenta koji će trasirati  razvoj ovog područja u cilju podizanja kvaliteta života svih stanovnika koji u njemu žive.

Za dobro prirode, za dobro ljudi.

Javni uvid u Studiju zaštite za dolinu rijeke Zete moguć je u kancelarijama:

Danilovgrad: kancelarija Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine.

Podgorica: kancelarija Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj.

Centralna javna rasprava će se održati u ponedjeljak 11.novembra u 12h, JU „Centar za kulturu“ Danilovgrad,
Sve sugestije i prigovore možete poslati pisanim putem, tokom trajanja javnog uvida, tj. do 14.11.2019. godine, na
sledeće adrese: Opština Danilovgrad, Trg 9. decembar bb, Danilovgrad i Glavni grad Podgorica ul. Vuka Karadžića br. 41,  Podgorica, kao i na e-mail adrese:

urbanizam.prostora@danilovgrad.me,
sekretarijat.planiranje.uredjenje@podgorica.me

Zašto štitimo dolinu rijeke Zete?

Zato što je istraživanjima u dolini rijeke Zete registrovano 774 ili nešto više od 20% biljnih vrsta Crne Gore. U dolini Zete imamo oko 200 medonosinih i oko 300 vrsta ljekobilja, zato što od 430 zaštićenih biljnih vrsta, u dolini Zete živi 273 vrste.

Uprkos urbanizaciji i neregulisanim otpadnim vodama naselja i velikih zagađivača, kvalitet vode je na većem dijelu
toka i dalje u zadovoljavajućim okvirima. To potvrđuje prisustvo 19 vrsta riba, od čega su tri vrste pastrmske: mekousna, glavatica
i potočna pastrmka. Zetska mekosuna pastrmka je simbol ove rijeke. Ona je nekada bila najbrojnija pastrmka u rijeci
Zeti, ali je zbog krivolova njen opstanak upitan.

Dolina rijeke Zete je bogata vodozemcima i gmizavcima, u njoj živi oko 70% ukupnog broja vrsta registrovanih na teritoriji države. Na istraživanom području je registrovano 265 vrsta ptica. Ovaj biološki potencijal je najbolje vidljiv u poređenju sa drugim područjima: najznačajnija staništa u Crnoj Gori za ptice su Ulcinjska solana (252
vrste ptica) i Skadarsko jezero (280 vrsta). Broj vrsta ptica u dolini rijeke Zete govori o bogatstvu i vrijednosti ovog prostora.

Zona zaštite I – strogi režim zaštite

Strogi režim zaštite čini močvara Moromiš, ukupne površinu 0,15 km2
.
U ovoj zoni su dozvoljene naučnoistraživačke i obrazovne aktivnosti, a nije dozvoljena urbanizacija, sječa šume, lov i ribolov.

Zona zaštite II – aktivni režim zaštite

Površina ove zone iznosi 25,97 km2 . Aktivni režim zaštite obuhvata rijeku Zetu od Glave Zete do ušća u rijeku Moraču sa njenim pritokama, rijeku Maticu i dio Mareze.

Pritoke rijeke Zete koje ulaze u strogi režim zaštite su: Sušica koja protiče kroz Novo Selo, Gračanica, Sušica koja protiče kroz Mijokusoviće, Rimanić, Brestica, Iverak, Vranjak, Ljutotuk i Morava. U ovu zonu su uključeni ostaci ravničarskih šuma i povremenih plavnih livada koje gravitiraju rijekama : Zeta, Sušica, Brestica, Matica i močvari Moromiš.

U aktivnoj zoni je dozvoljena poljoprivredna proizvodnja koja ne umanjuje, već unapređuje stanje voda, zemljišta i biodiverziteta. Takođe u ovoj zoni su prihvatljive rekretaivne i turističke aktivnosti koje ne remete stanje
ekosistema. U ovoj zoni nije dozvoljen lov, sječa šume i gradnja, a ribolov će biti zabranjen u trajanju od tri godine izuzev 300 metara uzvodno i nizvodno od mostova u gradskim naseljima Spuž i Danilovgrad.

Zona zaštite III – režim održivog korišćenja

Površina ove zone iznosi 78,05 km2 . Ova zona obuhvata ekosistemski manje vrijedne cjeline. Upravljanje je  regulisano Prostorno urbanističkim planom opštine Danilovgrad i Glanog grada Podgorica uz primjenu standarda zaštite životne sredine kako se ne bi narušilo već poboljšalo biološko stanje parka prirode. U ovoj zoni je dozvoljen lov shodno propisima koji definiše lovstvo.

Takođe pogledajte

Nova Telekom ME aplikacija: donirajte za Dječju bolnicu, a Telekom duplira donacije

Telekomovi korisnici prethodnih dana mogli su primijetiti novu verziju Telekom ME aplikacije na svojim telefonima. …

Završen kružni tok u Spužu

Radovi na izgradnji kružnog toka u Spužu su završeni. Ovaj infrastrukturni projekat je donacija Građevinskog …

Оставите одговор

%d bloggers like this: