Connect with us

Ekonomija

Damjanović: Penzije uvećane pet odsto, sačuvati Fond PIO

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku da se sve penzije uvećaju za pet odsto, nakon čega će minimalna penzija od sada iznositi skoro 300 eura.

Aleksandar Damjanović (Foto: gov.me), Izvor RTCG

Ministar finansija Aleksandar Damjanović objasnio je da shodno formuli koja je definisana zakonom redovno usklađivanje obuhvata drugi kvartal i u odnosu na njega se dobija povećanje od 2,5 odsto. Međutim, imajući u vidu zakonsku neusklađenost, po inicijativi Fonda PIO i inicirano je dodatno vanredno usklađivanje oko dva i po procenta, tako da je Vlada donijela odluku da se penzije ukupno povećaju pet odsto.

“Na ovaj način će minimalna penzija biti oko 297 eura, što je tačno dvije trećine minimalne zarade od 450 eura. To je bilo i naše obećanje da ćemo dostići taj nivo, što smo smatrali da je minimum”, kazao je on.

Istakao je da je želja da Fond Pio kroz sopstvene prihode finansira sve obaveze, što znači da je, kako je rekao, svaka priča o ukidanju Fonda katastrofalna.

“Jer se pokazalo da je Fond u najvećem dijelu finansirao sam sebe, da se može, ozbiljnom politikom doći do te situacije. Biće poželjno i da zažive dobrovoljni penzioni fondovi. Mi moramo imati Fond PIO sa obaveznim doprinosima i ne želim ni da pomislim šta bi se desilo da se ukine”, kazao je on.

On je kazao da je cilj da se stvore uslovi da prosječna i minimalna penzija imaju svoj rast u nivou inflacije.

„Vlada daje saglasnost ministarstvu da pripremi dokumentaciju, mislim da će ona biti brzo spremna. Dakle ovo je pet posto za sve penzije u Crnoj Gori. Neko će možda reći da je malo, ali kad se gleda na opšto usklađivanje 43. Vlade, ukupno ispada 17 odsto svih usklađivanja. Slažem se da treba dodatno poboljšati materijalni status, mi činimo sve što možemo da im unaprijedimo živtoni standard“, istakao je Abazović

Reklama

Ekonomija

Novo poskupljenje goriva: Benzin skuplji za tri, eurodizel za sedam centi

Refueling a car with gasoline or diesel fuel at a gas station.

Gorivo će od utorka ponovo poskupjeti, 12. put od početka godine.

Prema saopštenju Ministarstva kapitalnih investicija, maloprodajne cijene goriva za naredne dvije sedmice će biti više i to obje vrste benzina za po tri centa, a eurodizel za sedam centi.

Nova cijena benzina BMB 95 će iznositi 1,69 eura po litru, a BMB 98 će koštati 1,73 eura.

Nova cijena eurodizela iznosi 1,65 eura po litru a šest centi će poskupjeti i lož ulje, koje će u narednih 14 dana koštati 1,61 eura po litru.

NASTAVI SA ČITANJEM

Ekonomija

U opštinsku kasu slilo se 3.206.864 eura

U budžetu Opštine Danilovgrad za prvih šest mjeseci slilo se 3.206.846.40 eura. Od tog iznosa, kada su u pitanju primici, od poreza je naplaćeno 986.565, taksi 8.059, naknada 407.518, ostalih prihoda 37.141, od donacija 13.170, a od pozajmica i kredita 510.985 eura. Sredstva prenesena od predhodne godine iznosila su 201.992, transveri 1.041.431, dok od prodaje imovine nisu ostvarili prihod.

Kada su u pitanju izdaci, kako je naznačeno u informacijama o izvšenju budžeta Opštine Danilovgrad za period januar – jul 2023. godine, za šest mjeseci potrošeno je 2.983.331 eura. Od tog iznosa za tekuće izdatke potrošeno je 1.160.863 eura, od čega je najviše novca potrošeno za zarade zaposlenim i to 873.179 eura. U dokumentu je naznačeno da je za transfere pojedincima, nevladinom sektoru utrošeno 317.651 eura, za otplatu dugova 1.250.248, a za rezerve 7.483 eura.

Kada su u pitanju kapitalnio izdaci utrošeno je 247.112 eura.

– Za lokalnu putnu infrastrukturu potrošeno je 67.350,27 eura i to za održavanje dijela puteva na području Opštine Danilovgrad. Izdaci za lokalnu komunalnu infrastrukturu ostvareni su u iznosu od 71.221,18 eura a odnose se na troškove eksproprijacije zemljišta u vezi rekonstrukcije Martinićkog puta u iznosu od 4.727,33 eura, troškovi radova na rekonstrukciji hidrotehničkih instalacija u sklopu rekonstrukcije Martinićkog puta u iznosu od 16.535,03 eura kao i troškovi ugradnje led rasvjete 49.958,82 eura. Za opremu organa i službi utrošeno je 3.235,55 eura i odnose se na opremanje računarskom, kancelarijskom i drugom neophodnom opremom za odvijanje redovne djelatnosti. Ostali kapitalni izdaci ostvareni su u ukupnom iznosu od 39.396,32 eura i to projekat,,Kreativna industrija“ u iznosu od 7.583,02 eura, projekat,,Rescomm“ u iznosu od 27.325,04 eura i projekat,,Flet plus“ u iznosu od 4.488,26 eura. Za asfaltiranje puteva u prigradskom području potrošeno je 65.908,98 eura – piše u informaciji a o kojoj će se izjasniti odbornici na sjednici SO Danilovgrad 15. septembra.

Na otplatu dugova otišlo 1.250.248,77 eura

Opština Danilovgrad za šest mjeseci potrošila je 1.250.248,77 eura za otplatu dugova.

– Rashodi po osnovu otplate duga odnose se na plaćanja rata prema Crnogorskoj komercijalnom banci shodno ugovoru o dugoročnom kreditu za prevazilaženje finansijskih poteškoća u iznosu od 112.160,13 eura, rate prema Erste banci za potrebe eksproprijacije Martinićkog puta u iznosu od 38.381,64 eura, kao i obaveze prema Ministarstvu finansija u iznosu od 204.000eura. Izdaci po osnovu otplate obaveza iz prethodnog perioda iznose 895.707 eura i odnose se na plaćanja reprogramiranih fiskalnih obaveza Opštine shodno Ugovoru o reprogramu poreskog duga uključujući i preuzete poreske obaveze javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština u iznosu od 119.677 eura. Zatim regulisanje obaveza prema Elektroprivredi Crne Gore za utrošenu električnu energiju u iznosu od 70.319 eura, te plaćanja po sudskim presudama za sporove iz prethodnog perioda u iznosu od 5.665 eura, kao i isplata ostalih obaveza iz prethodnog perioda – stoji u informaciji, prenosi portal Dan.

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije