Dan otvorenih vrata

Kako je saopšteno na sajtu Opštine, Opština Danilovgrad organizuje „Dan otvorenih vrata“ 05.12.2019. godine (četvrtak) za sve zainteresovane privrednike i preduzetnike u cilju unaprjeđenja poslovnog ambijenta i smanjenja biznis barijera, kao i veće saradnje privatnog i javnog sektora.

Svi zainteresovani privrednici i preduzetnici biće evidentirani na prijavnici gdje saopštavaju cilj svog dolaska, odakle će biti usmjereni prema odgovarajućem organu lokalne samouprave.