Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 8. avgusta 2020. godine, razmotrila je Zahtjev za mišljenje Opštinske izborne komisije Danilovgrad kojim je traženo davanje mišljenja u vezi određivanja druge po snazi opozicione političke partije u sastav biračkih odbora budući da je sazivu Skupštine opštine Danilovgrad zastupljeno sedam opozicionih partija od kojih jedna ima pet mandata, a ostalih šest partija imaju po jedan mandat.


U vezi sa navedenim, Državna izborna komisija, je dala mišljenje koje kaže da na osnovu člana 35 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisan je sastav biračkih odbora.

Ovim članom između ostalog je propisano: „U stalni sastav biračkog odbora odbora obavezno se imenuje po jedan predstavnik dvije opozicione političke partije u odgovarajućoj skupštini, koje su na prethodnim izborima dobile najveći broj mandata, a u slučaju istog broja mandata, najveći broj glasova.“

Budući da su tri koalicije na prethodno održanim izborima dobile po dva mandata, drugo mjesto u biračkom odboru pripada koaliciji koja je dobila najveći broj glasova. U slučaju da koalicionim sporazumom nije regulisano kojoj od dvije partije unutar koalacije pripada mjesto u biračkom odboru, potrebno je da izvršite žrijebanje budući da imaju isti broj mandata.


U prostorijama Opštinske izborne komisije (Velika Sala) u zgradi opštine Danilovgrad, dana 12.08.2020. godine sa početkom u 14 časova obaviće se žrijebanje za određivanje predsjednika biračkih odbora za izbore poslanika u Skupštini Crne Gore koji će se održati dana 30.08.2020. godine, a shodno članu  35 st. 2  Zakona o izboru odbornika i poslanika.