Connect with us

Društvo

Dehumusizacija – završni udarac crnogorskoj poljoprivredi

Objavljeno

on

Izvor Seljak.me

Humus zamjenjuju smećem, tako bi se mogla opisati situacija nedaleko od centra Danilovgrada, tačnije 2 km od centra tog grada, te svega 700 metara vazdušne linije od glavne magistrale Nikšić-Podgorica, iza hotela Perjanik.

Kako saznajemo od našeg sagovornika, mladog poljoprivrednika koji se bavi stočarstvom, voćarstvom i proizvodnjom krmnog bilja, problem nije nastao juče. Godinama stanovnici Orje Luke moraju da trpe bahato ponašanje pojedinih ljudi i organizacija koje imaju destruktivan odnos ne samo prema poljoprivredi, već i prema ekologiji jednog među najplodnijim gradovima u Crnoj Gori.

Da je tako, pokazuju i slike. Slika je prilika ovoga grada da promijeni kurs, da ne izgubi ono malo poljoprivrede što se u njemu „dešava”.

Tako se već odavno problem pojavio sa podizanjem najplodnijeg, humusnog dijela zemlje koji završava ko zna gdje, možda i u nekoj od susjednih država, a Danilovgrađanima i ljudima koji bi živjeli od poljoprivrede, sužava se životni ali i radni (manevarski) prostor. Micanjem i odnošenjem najplodnije i najvrednije strukture zemljišta-humusa, otvara se prostor za poplave i bujice, ali i radikalno mijenja biodiverzitet terena, te sve neposredno i posredno utiče na okolna imanja, među kojima se nalazi i imanje našeg sagovornika.

Miroslav ističe da se njegova parcela nalazi odmah uz ivicu sa susjednom koja je u procesu obrade, odnosno destrukcije. Ističe da ona nije na prodaju te da on nastavlja da se bavi poljoprivredom.

Dehumusizacija – završni udarac crnogorskoj poljoprivredi (30+ foto)

U pozadini mini-bagera parcela našeg sagovornika/foto: Marko Cerović

,,Susjedna parcela je moja đedovina. Dakle, odmah pored parcele sa koje se trenutno skida humusna zemlja. Svjedoci smo uticaja koji je pandemija kao i rat u Ukrajini imao na svjetsku poljoprivredu. Cijene uvoznih namirnica divljaju i sve manje ljudi može da ih priušti. Takođe, neplanska gradnja hala i stambenih objekata uzurpira plodne parcele”.

Iz jednog dijela gdje se nalazi više plodnih ravnica, idemo u drugi, čini se, još razrovaniji dio. Taj dio uništen je prije neku godinu. Vegetacije ima, ali kakve – dračasta i razrijeđena kupina, poneko šiblje i lisnati korovi, čini se da su odlični u stvaranju preduslova za jedan veći požar.

Dehumusizacija – završni udarac crnogorskoj poljoprivredi (30+ foto)

Parcela obrađena prije više godina/foto: Marko Cerović

Za ishranu stoke to nije i ne može ni biti. Obrada zemljišta i sijanje žitarica, sadnja povrća ili voća samo su fantastika o kojoj mogu da sanjanju entuzijasti, a gdje će bilo koji objektivni poljoprivrednik od toga dići ruke. Ali jeste za nešto drugo…

Kao šlag na tortu – divlje deponije

I da to ne bude sve na ogoljenom zemljištu stavaraju se mini deponije za odlaganje najrazličitijeg spektra stvari. Od organske materije pa sve do patika i plastike. Čini se da je namjena zemljišta, nekada plodnog i plodonosnog, sada postala deponijska. U tom smislu se i stvorio teren, ogoljen, vrlo dobro nabijen i, čini se idealan za deponije, a bezbijedan?

Ipak, nije tako. Ogoljeno i zbijeno zemljište omogućiće oticanje voda uzrokujući ispiranje toksičnih jedinjenja iz deponija, a jedinjenja će opet završavati u susjednom zemljištu. Sve to može negativno djelovati na okolne stočare, ratare i voćare, gdje se, ako oni odustanu, stvara prostor za intenzivniju degradaciju te će dehumusizacija poprimiti i veće razmjere.

Miroslav Bošković ističe važnost odnosa prema zemljištu:

„Mi, kao mala zemlja, trebalo bi da zaštitimo i iskoristimo plodnu zemlju na način koji je neće narušiti za sledeće generacije, da pokušamo da smanjimo zavisnost od uvoza i nametnutih cijena. Ako ovako nastavimo da narušavamo ostatak plodne zemlje, pitam se, da li će za 10 godina imati dovoljno prostora za proizvodnju hrane za građane ove države”.

Problem oko prijave za one koji deponuju svoje smeće je i u tome, ističe naš sagovornik, što prijavu mora podnijeti protiv vlasnika parcele, jer u zakonu jasno stoji da je vlasnik zemljišta odgovoran za smeće koje se nalazi na njegovoj njivi odnosno livadi. Sve to stvara konfuziju, pa se stoga mora pomiriti sa sudbinom. Onaj ko dovozi i baca smeće ne živi, niti bitiše od poljoprivrede. Vlasnici parcela mahom ne žive na tom području.

Mali prostor, ali veliki uticaj na ekologiju

Sveukupno sagledavajući teren i prostor opštine Danilovgrad radi se o malom prostoru, prostoru koji ne zauzima više od 2 ha ili 20 000 m2 (subjektivna procjena). Međutim, uticaj koji ovako mali prostor ima na širu okolinu mnogo je veći. Već pomenuti požari prijete okolnim imanjima i farmerima, a takođe već pomenuto ispiranje plastičnog otpada, boja, hemikalija i sl., prijete da ugroze bezbijednost proizvoda na njihovim parcelama.

Moramo priznati da uticaj vremenskih (ne)prilika ide u korist širenju ovih i ovakvih praksi. Stoga se ne smijemo voditi mišlju da je, ako je površina mala, i uticaj mali. Za Crnu Goru, nevezano za opštinu, ovaj slučaj je mali (i po površini i po uticaju), ali da li će i ostati takav?

Dehumusizacija – završni udarac crnogorskoj poljoprivredi (30+ foto)

Spržena zemlja/foto: Marko Cerović

Nema odgovora od nadležnih institucija (Opštine Danilovgrad i Ministarsva zaduženog za ekologiju), a i kakav bi i bio odgovor. I bolje tako. Da je po zakonu, kakav je to zakon, a da je bez saglasnosti zakona – ništa novo. ,,Dehumusizacija” nema šta.

Zbog toga valja zaključiti: veliki problem je razmjena destrukcije (zauzimanje površine), a još veći negativan uticaj na okolinu. Goleti od zemljišta opasnost su za susjede, ali i za poljoprivrednike, a bruka za institucije.

Izvor Seljak.me

Dehumusizacija – završni udarac crnogorskoj poljoprivredi (30+ foto)

Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Društvo

Saopštenje za javnost : Vodosnabdijevanje u Danilovgradu u ljetnjim mjesecima

Objavljeno

on

By

Saopštenje Danilovgradskog Vodovoda prenosimo integralno u nastavku

Povodom sve češćeg akcentovanja teme  vodosnabdijevanja u Danilovgradu u ljetnjem periodu želimo objektivno ukazati na sve njegove uzroke, ali i realno sagledati ko je sve odgovoran za takvo stanje.

Problem slabijeg vodosnabdijevanja u ljetnjem periodu nije problem samo Danilovgrada i on je uslovljen velikim pritiskom na vodne resusrse zbog prekomjerne upotrebe vode usljed sve češćih dugotrajnih toplotnih talasa i suše.

Trenutno se zahvataju višestruko veće količine vode od onih koje su potrebne stanovništvu, privredi i ustanovama u našoj opštini. Nesavjesnim, a često i nasilnim korišćenjem od dijela potrošača ugroženo je vodosnabdijevanje pojedinih djelova opštine, zbog toga i potrošači snose svoj dio odgovornosti za trenutno funkcionisanje vodovoda.

Jedno od takvih područja su upravo Martinići. Ovdje moramo ukazati na podatak da se ovo područje u zimskom periodu stabilno snabdijeva sa 8 – 10 litara vode u sekundi, a u noćnim satima se  nekada čak i pumpa na “Žarića jami” isključuje jer ima dovoljno vode pod pritiskom u sistemu. Ovih dana kada sva vodoizvorišta rade u punom kapacitetu ni 45 l/s sa vodoizvorišta nije dovoljno da pokrije potrebe stanovništva tog područja. Ključni razlog je nenamjenska i neracionalna potrošnja korisnika koji su na nižim kotama, pa do potrošača na visočijim pozicijama dolazi malo ili nimalo vode.

VIK Danilovgrad razumije potrebe potrošača i činjenicu da se u Bjelopavlićima veliki procenat stanovništva bavi poljoprivredom,te da je voda u sušnom periodu vrednija od bilo kog drugog resursa, ali podsjetićemo da je vodosnabdijevanje pojedinih područja na koje se I sada ukazuje višedecenijski problem . Moramo biti svjesni da je naš vodovodni sistem veoma veliki i razuđen, da novo vodoizvorište nije uključeno u sistem još od 2003. da imamo značajno naseljavanje određenih područja, a time i povećanje broja priključaka na postojeću infrastrukturu što utiče na njene kapacitete. Ovo je karakteristično upravo za martinićka sela, Novo Selo, Daljam, Klikovače i sl.

DOO “Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad ulaže maksimalne napore kako bi obezbijedilo stabilno i nesmetano vodosnabdijevanje. Prije početka ljetnje sezone uveden je rad terenskih službi u dvije smjene od 7 do 22 časa. Od početka jula stupila je na snagu Odluka o zabrani nenamjenske potrošnje i ekipe VIK-a su svakodnevno na terenu radi kontrole i suzbijanja ovakve potrošnje. U prvoj fazi potrošači koji prekomjerno troše vodu biće opomenuti, a ubrzo će VIK Danilovgrad u saradnji sa Komunalnom policijom početi sa procesuiranjem i kažnjavanjem nesavjesnih potrošača.

Kada je u pitanju brzina intervencija odnosno otklanjanja kvarova ukazujemo da su u ovom periodu angažovani svi raspoloživi ljudski i materijani resursi Društva.  Uveden je i novi telefonski broj na koji građani mogu prijaviti kvar van radnog vremena i  vikendom.

Ekipe Službe vodovod dnevno otklanjaju po više od 10 kvarova na različitim mjestima, a imajući u vidu da VIK ne posjeduje bilo kakvu mehanizaciju, najčešće je potrebno vrijeme kako bi se eksterno obezbijedile mašine neophodne za otklanjanje kvara.

U svakom slučaju radnici VIK-a su na ovim visokim temperaturama stalno na terenu,na više mjesta istovremeno, sve kvarove koji se mogu otkloniti ručno i za kratko vrijeme rješavaju odmah ,a često pomažu i u rješavanu problema na privatnim instalacijama korisnika kako bi svi građani u ovom sušnom periodu imali vodu.

Prethodne nedjelje ugradnjom frekventnog regulatora riješen je problem nedostatika vode u  martinićkim selima Luke i Sige. Takođe je ugradnjom prekidnog ventila riješen problem vodosnbdijevanja u dijelu Novog Sela. Ostali kratkotrajni prekidi vodosnabdijevanja u dijelu  Martinića i Spuža, naselja Burum, Ciglana i ostalih koji gravitiraju martinićkom putu uzrokovani su najčešće oštećenjima infrastrukuture tokom radova na putu i ovi kvarovi se otklanjaju čim dobijemo informaciju o njima.

Voda iz sistema opštinskog vodovoda, u ovom periodu, prvenstveno se mora koristiti za piće, pripremanje hrane, kao i za održavanje lične i higijene domaćinstva.

Vodovod Danilovgrad ima razumijevanja za povećanu potrebu potrošača za vodom tokom ljeta, ali aktivnosti kao što su: navodnjavanje poljoprivrednih i zalivanje zelenih površina, punjenje individualnih rezervoara, bunara i bazena, polivanje i hlađenje pločnika, terasa i dvorišta, pranje vozila, zloupotreba hidranata, predstavljaju nenamjensku i neracionalnu potrošnju vode za piće.

Ukoliko aktuelna kontrola prekomjerne potrošnje ne doprinese poboljšanu stanje VIK Danilovgrad će ne mjestima gdje je to tehnički izvodljivo vršiti ugradnju prekidnih ventila koji smanjuju pritisak i time umanjuju prekomjernu potrošnju. Kao krajnju mjeru planiramo regulacije I preusmjeravanja protoka kako bi voda dolazla I do onih potrošača koji je zbog prekomjerne upotrebe drugih nemaju.

Za dobro finkcionisanje vodovodnog sistema neophodna je saradnja građana i preduzeća koje njime upravlja, odnosno Opštine, jer jedna strana kolike god napore da uloži ne mogu biti dovoljni. Iz ovog razloga još jednom apelujem na građane da namjenski i umjereno troše vodu kako bi njihove komšije i sugrađani, u ovim vrelim ljetnjim danima, imali dovoljno vode za osnovne potrebe.

„Vodovod i kanalizacija” Danilovgrad

Nastavite čitanje

Društvo

Opština Danilovgrad: Aktivno radimo na rješavanju problema vodosnabdijevanja

Objavljeno

on

By

Opština Danilovgrad prepoznala je ozbiljnost problema vodosnabdijevanja koji pogađa mnoge stanovnike naše opštine. U cilju rješavanja ovog višedecenijskog problema, lokalne vlasti su preduzele konkretne korake, uspostavljajući blisku saradnju sa preduzećem Vodovod i kanalizacija Danilovgrad, kao i sa brojnim partnerima koji mogu olakšati ovaj višedecenijski problem, stoji u objavi na zvaničnoj facebook stranici Opštine Danilovgrad iako nije tačno navedeno koji su to koraci preduzeti.

Uvidjevši složenost situacije, kako dalje stoji u objavi, Opština je hitno organizovala neprestano snabdijevanje vodom. Vatrogasna služba i Komunalno preduzeće angažovani su u dostavljanju vode cistjernama, čime se, kako ističu, osigurava da svi građani imaju pristup neophodnim količinama vode, naročito u ovim najtoplijim danima.

Zahvaljujući ovim naporima, situacija je znatno poboljšana u odnosu na prethodne dane ističu iz Opštine naglašavajući da ulažu dodatne  napore kako bi se stanje dodatno stabilizovalo i olakšalo građanima.

Posebno je istaknuto rješenje problema prašine na Martinićkom putu, koji je uspješno riješen. Građanima se zahvaljuje na razumijevanju i strpljenju tokom perioda rekonstrukcije puta, koji je neophodan za dugoročno poboljšanje infrastrukture.

Opština Danilovgrad, kako ističu, ostaje posvećena kontinuiranom radu na unapređenju kvaliteta života svih svojih stanovnika i apeluje na građane da i dalje budu strpljivi i saradljivi dok traju radovi na unapređenju vodosnabdijevanja.

 

Nastavite čitanje

Facebook

Najčitanije