Zbog planiranih radova na mreži, u petak 14. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruište i Vukotica;

– u terminu od 09 do 11 sati: Lalevići, Orja Luka, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Valeta, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova , Donji Rsojevići, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo i Motel „Sokolina“.

NOVA BROJILA

 

Nova elektronska brojila, od ponedjeljka 10. decembra do petka 14. decembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Danilovgrad 13.12 – 14.12.

– Gruda.