U okviru poziva Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, a uz mentorstvo G CONSULTING-a, konkurisali su i naši sugrađani. Tri projekta iz Danilovgrada, koje je pratilo mentorstvo G CONSULTING-a, su se pripremala za implementaciju i razvoj. A onda je na vrata stigla korona i niz odlaganja.

„Budući da su 28. februara 2020. godine u okviru “Programa grantova za samozapošljavanje” potpisani ugovori sa korisnicima bespovratnih sredstva za samozapošljavanje iz fondova EU, Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u obavezi da korisnicima u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora uplati iznos do 80% sredstava.

Tim povodom, Zavod je obavijestio sve korisnike “Programa grantova za samozapošljavanje”, njih 94 –oro, koji su tokom prvog Javnog poziva dobili bespovratna evropska sredstva za samozapošljavanje u iznosu od 3 do 7,5 hiljada eura, da je pomjeranje rokova za isplatu sredstava moguće zbog trenutne situacije nastale usled pojave virusa korona.

O svim promjenama Zavod, kako su naveli u saopštenju, će sve buduće preduzetnike blagovremeno informisati, kada se za to steknu uslovi, kako bi mogli da krenu sa realizacijom planiranih projektnih aktivnosti.

Ovom prilikom smo razgovarali sa Draganom Goranovićem iz G-Consulting-a.

 

Dragane, recite nam, kakva je situacija danas, 30.04.2020. godine, s obzirom da je prošlo već dva mjeseca od potpisivanja ugovora?

Prije svega hvala na pozivu za razgovor. Bitno je navesti hronologiju dešavanja da bi čitaocima bila jasnija situacija. Poziv je objavljen u oktobru 2019. godine.

Nakon održanih obuka, ispunjenih pozivom definisanih uslova i ocjene pojedinačnih aplikacija, od strane ZZZ CG objavljena je lista aplikacija koje su odobrene.   28.februara je potpisan Ugovor između ZZZ CG i preduzeća koja su aplikanti otvorili tokom februara.

Po Ugovoru su definisani rokovi isplate na 31.03.2020.godine. U momentu potpisivanja Ugovora malo ko je mogao da pretpostavi šta će se dešavati sa pandemijom. Niko nije znao sa čime se suočavamo i kako se izboriti sa situacijom.

U tom momentu, razumljivo, sva davanja iz državnog budžeta su bila obustavljena, a samim tim i dodjela sredstava definisam Ugovorima između ZZZ CG i preduzeća koja su osnovali aplikanti.

Shvatajući situaciju naših klijenta, koji su registovali preduzeća i pod motom naše firme da je ,,Stabilnost naših klijenata je i naša stabilnost!“ smatrali smo za potrebnim da javno reagujemo i damo svoje mišljenje na našem blogu. Taj stav su prenijeli i neki portali. Sredstva su sa zakašnjenjem od desetak dana isplaćena i nalaze se na raspolaganju aplikantima. Čitava privreda je ugrožena zbog aktuelne situacije, samim tim i realizacija biznis ideja aplikanata.

 

Pravno gledano, koje su uslove trebali aplikanti da ispune u roku koji je njima zadan a koje su bile obaveze ZZZCG?

Aplikanti su trebali formalno da pokrenu svoja preduzeća, registruju odgovorna lica, direktore, kao i da dostave bjanko mjenice.

Mi smo našim klijentima pomogli oko ovih postupaka i smatramo da je proces registracije protekao bez nekih većih problema. Zavisno od djelatnosti bilo je sitnih razlika i specifičnosti.

ZZZ CG je bio u obavezi da nakon 30 dana isplati aplikantima sredstva na račune njihovih preduzeća. Nakon kašnjenja od strane ZZZ CG, to jest neisplaćivanja sredstava u ugovorenom roku, večina naših klijenata je bila u problemu.

U tom trenutku, nas je lično bilo strah da će doći do dužeg odlaganja, da će se čekati stabilizacija situacije po pitanju pandemije, ali nadležni iz ZZZ CG su, sa nekih desetak dana kašnjenja, izvršili uplate i izbjegli su se veći problemi.

Potpisnici Ugovora o dodjeli granta za samozapošljavanje pije podpisivanja istog po konkursu su bili u obavezi da ispune, između ostalih, tri uslova :

  1. Otvore preduzeća,
  2. Dostave ZZZ CG bjanko mjenice preduzeća,
  3. Da se registruju kao zaposlene osobe u sopstvenim preduzećima.

Već smo pomenuli ova tri uslova, ali bih napomenuo zašto je bilo bitno da ne dođe do većeg kašnjenja uplate sredstava od strane ZZZ CG. Većina aplikanata je napravila ugovore sa zakupodavcima i sa dobavljčima za opremu i po istima je počela da teče obaveza.

Kako ne bi trpjeli negativne finansijske efekte zbog kašnjenja plaćanja i ugrozoli zaključene ugovore bitno je bilo da se sredstva isplate i da se obaveze izmire. Još jedno, ima aplikanata kojima nije sva investicija pokrivena iz sredstava ZZZ CG i koji su platili sopstvenim sredstvima avans za nabavku dijela opreme. Samim tim, kašnjenje u isplati pune cijene te opreme, moglo je rezultirati propadanjem avansnih uplata.

Takođe, čim otvorite preduzeće vi imate fiksne troškove koji moraju da se izmiruju, poslovali vi ili ne. Činom osnivanja preduzeća aplikanti postaju poreski obveznici i njihove obaveze počinju da teku.

 

Koju štetu trenutno trpe aplikanti?

Svjedoci smo da su svi aplikanti bili, realno, nestrpljivi sa realizacijom svojih biznis ideja. Ugovor je definisao 31.03.2020.godine kao krajnji rok za isplatu sredstava, ali da bi što prije aktivirali dobijena sredstva i počeli poslovati, aplikanti su nabavili dio opreme, repromaterijala i zakupili poslovne prostore da bi što prije generisali prve prihode.

Realno je bilo da aplikanti ne čekaju datum isplate sredstava, već da odmah nakon potpisivanja Ugovora krenu u nabavku i pregovore sa dobavljačima i zakupodavcima. Problemom relativno kratkog kašnjenja uplate sredstava od strane ZZZ CG nije načinjena veća šteta, to jest, makar mi kod naših klijenata ne vidimo direktne negativne poslovne efekte.

Šteta nastaje po drugom osnovu, a to je pandemija. Aplikanti su sigurno direktno ugroženi, jer nijesu to preduzeća koja su uspostavila poslovni sistem pa su se suočila sa svjetskom krizom, već im je poslovanje direktno ugroženo, ako ne i onemogućeno.

Oni nijesu kompletirali svoje proizvodne i uslužne kapacitete.  Vladine mjere u zabrani punog djelovanja privrednih subjekata, naravno nužne, onemogućile su aplikante da uspostave saradnju sa poslovnim partnerima, kako na nabavnom, tako i na prodajnom tržištu. Samim tim se realno odložio start njihovog djelovanja.

Kako se danilovgrađani bore sa problemima na samom startu svog poslovanja?

Zavisno od djelatnosti. Nekima je direktno zabranjena djelatnost pa očekuju veću pomoć države, a nekima nije direktno osporena djelatnost, ali faktički su u nemogućnosti da pokrenu svoja preduzeća.

Sa našim klijentima smo u redovnom kontaktu i uspjevamo, za sada, da se izborimo sa situacijom. Možemo se pohvaliti da kod nekih klijenata dolazi već do prvih prihoda. Sigurno je da je u ovom trenutku veoma teško pokrenuti preuzeće i ponuditi novu uslugu na tržište, ali preduzetnik bez obzira na okolnosti mora da prevazilazi barijere.

Da li su preduzeti neki koraci kako bi se pomoglo aplikantima?

Od strane ZZZ CG je pruženo besplatno mentorstvo od strane eksternih stručnjaka. Danas smo saznali da će aplikanti, sa kojima smo u kontaktu, biti obuhvaćeni programima podrške Vlade Crne Gore. Naravno, ne svi u istoj mjeri, jer je program rađen za potrebe čitave privrede.

Sigurno je da je ekstremno teško u ovom trenutku pokrenuti biznis, ali ne zaboravimo činjenicu da su i najjača preduzeća nastajala u uslovima kriza i lomova na tržištima. Da li se mogla očekivati veća podrška za aplikante, teško, ali smatramo da će ZZZ CG biti posvećen aplikantima kao i do sada i da će imati razumjevanja za buduće rokove i pravdanje sredstava od strane aplikanata. Bitno je napomenuti da su to ipak preduzeća kojima je dat grant u iznosu od 7 500,00 €, za pokretanje svojih biznisa i da je većina njih obuhvaćena mjerama za suzbijanje negativnih efekata krize od strane Vlade Crne Gore.

Sa nekim aplikantima smo i daljle nastavili saradnju i možda će nam neki i zamjeriti na ovakvom stavu, ali naš realan stav je takav. Takođe ono gdje mislimo da postoji prostor za dodatnu podršku je da ZZZ CG obezbijedi fleksibilnost u daljim isplatama i rokovima za pravdanje sredstava. Ne treba zaboraviti da je riječ o sredstvima dobijenim iz evropskih fondova i da je i ZZZ CG obavezan da opravda trošenje ovih sredstava.

Zašto je važno da im se pomogne?

Važno je pomoći početniku u biznisu i u regularnim uslovima privređivanja. Kada kažem pomoći, ne mislim isključivo na finansijsku pomoć.

Nefinansijska pomoć je često bitnija. Treba ih osvjestiti da flerta sa svojom preduzetničkom idejom nema. Oni su dužni da istraju u implementaciji svoje ideje. Moraju naučiti da prevazilaze barijere i shvate da je prevazilaženje barijera trajno njihova redovna aktivnost.

Bitno je pomoći im da se edukuju, umrežavaju, usavršavaju proizvod i prilagođavaju tržištu. Njihov opstanak snaži čitavu zajednicu i pravda svrsishodnost ulaganja u njihov biznis.

Koji su procjenjeni troškovi koje bi država ili ZZZCG imali da se pomogne svim aplikantima, kojih je bilo 94?

Ako je pravno moguće tretirati sve aplikante kroz Programe Vlade Crne Gore kao direktno zabranjene djelatnosti i obezbijediti im subvencije u iznosu od 100% minimalne zarade. Ko je prava adresa za ovo pitanje, u ovom trenutku, ne znamo, ali smatramo da sigurno nije ZZZ CG.

Takođe, ne možemo reći koji je to iznos, jer većina aplikanata je obuhvaćena mjerama podrške koje su aktuelne, a postoji mogućnost i za šire korišćenje mjera kroz treću fazu, to jest razvojnu fazu podrške.

S obzirom da se bavite konsaltingom i da pomažete mnogim preduzećima i preduzetnicima, koji bi bio savjet za naredni period. Kako uskladiti poslovanje, kako nastaviti i koje to inovacije predlažete vlasnicima biznisa?.

 Od samog starta krize smo na našem sajtu pokrenuli blog na temu PREDUZETNIŠTVO U DOBA KORONE. Pričali smo o problemima likvidnosti, apelovali na nadležne i bavili smo se i problemima aplikanata. Kriza postoji i kriza je aktuelna i trajaće, ali u ovom trenutku je bitno na svim nivoima revidovati svoj proizvod, svoju cijenu , kanale prodaje.

Fleksibilnost je bitna i ko se prije prilagodi aktuelnoj situaciji taj će bolje proći, prije će ponuditi proizvod ili uslugu kupcu. Smatramo da je bitno, uprkos problemima pokrenuti razvoje svih preduzeća, svih djelatnosti, na svim nivoima. Preduzetnici moraju naći snage da istraju. Takođe, ko ima prostora saradnjom da unaprijeđuje i razvija svoj proizvod ili stvara novi, obavezno mora da se odluči na taj potez.

Inovativni u ovom trenutku morate biti, kako biste se prilagodili aktuelnoj situaciji, ali pitanje je koji invent iskoristiti. Tržište je široko, nije jednobrazno, ali ako hoćete da uzmete svoj tržišni prostor, morate imati svoju specifičnost.

 

Imamo običaj da za kraj ostavimo prostora za poruku našeg sagovornika. Šta biste poručili našim sugrađanima?

Kroz prethodne izjave u javnosti i kroz naš blog pričali smo da treba učiti iz prethodnih kriza i da su neka od najvećih preduzeća nastajala u vremenu velikih nestabilnosti na tržištu.

Ostajemo pri tom stavu i prenosimo ga našim klijentima. Treba se boriti, a ne prepustiti okolnostima, imati viziju da treba iz svake krize izaći jači nego prije. Vjerujemo preduzetnicima, početnicima u biznisu, pa nema razloga da i oni ne vjeruju sebi.

Ovo naše obraćanje bi završili citatom Pitera Drakera „Najveća opasnost u turbulentnim vremenima nije sama turbulencija nego delovanje po jučerašnjoj logici“.