Od sledeće godine minimalac 250 eura

Budžetom opštine Danilovgrad za 2018. godinu za finansiranje redovnog rada političkih subjekata planirana su sredstva u iznosu od 48.455,00eura.

Novčana sredstva se raspoređuju političkim subjektima koji imaju odbornike u Skupštini opštine Danilovgrad i to u sledećim iznosima:

Demokratksa partija Socijalista 21.6693,83 eura

Socijalistička narodna partija 5.126,99 eura

Pokret za promjene 3.756,53 eura

Nova srpska demokratija 3.756,53 eura

Demokratska narodna partija 3.071,30 eura

Demokratska Crna Gora 2.851,05eura

Socijaldemokratska partija 2.178,05

Socijaldemokrate Crne Gore 1.872,15 eura

Pozitivna Crna Gora 1.492,82 eura

Liberalna partija 893,25 eura

Građanski pokret URA 893,25 eura

Prava Crna Gora 893,25 eura

Sredstva iz Budžeta se raspodjeljuju na osnovu zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanji.