Fejsbuk ukida “lajk” na javnim stranicama - Volim Danilovgrad