Connect with us

Ekonomija

Građani struju mogu proizvoditi ljeti, a trošiti zimi

Građani koji imaju mogućnost da proizvodu električnu energiju iz solarnih panela mogu je tokom proljeća i ljeta akumulirati u distributivni sistem, a koristiti je sa jeseni i zime, kada je mnogo manje sunca, a veća potrošnja, kazali su Dnevnim novinama predstavnici Ministarstva ekonomije, objašnjavajući koncept proizvodnje struje za sopstvene potrebe.


Oni su ukazali da se izmjenama i dopunama Zakona o energetici, koje je Skupština nedavno usvojila, unapređuje postojeća mogućnost proizvodnje električne energije.

“Naime, članom 96 postojećeg Zakona o energetici, svi potrošači, to jeste sva fizička i pravna lica, imaju mogućnost da proizvode električnu energiju za sopstvene potrebe. Istovremeno, oni imaju mogućnost da višak proizvedene električne energije privremeno uskladište prenošenjem viška u elektrodistributivnu mrežu CEDIS-a, a da ga kasnije, kada im bude potrebno, preuzmu nazad i iskoriste”, istakli su u Ministarstvu.

Ljeti se, kako su objasnili, proizvede više, a potroši manje energije nego zimi. Iz tog razloga, u Ministarstvu su ocijenili da potrošačima treba omogućiti da višak proizvedene energije iz jednog mjeseca prenesu u drugi, te da se balansiranje radi jednom godišnje.

“Na taj način je mnogo lakše izabrati sistem koji je ekonomski najisplativiji. Dodatnu benificiju za građane Ministarstvo ekonomije je uradilo na način što je kao datum godišnjeg obračuna izabralo 31. mart”, naveli su u tom resoru.

Oni su objasnili da potrošač ukoliko je proizveo manje nego što je potrošio plaća samo manjak pod istim uslovima kao i drugi potrošači, što je oko 11 centi po kilovatsatu, ukoliko je bio u visokoj tarifi.

“Ukoliko je potrošač imao više proizvedene energije od potrošene, onda je Elektroprivreda plaćala višak po cijeni od 5,2 centa po kilovatsatu, koliko iznosi cijena energije u ukupnoj cijeni, jer ostatak predstavljaju različite vrste naknada”, precizirali su u Ministarstvu, dodajući da su analizom implementacije ovog modela u distributivnom sistemu i kod potrošača došli da saznanja da zainteresovanim potrošačima u implementaciji pravi barijeru dobro dimenzionisanje zbog mjesečnog planiranja.

Predstavnici Ministarstva su najavili i kampanju kojom će crnogorska domaćinstva zainteresovati za ugradnju solarnih panela i sopstvenu proizvodnju struje.

“Uzimajući u obzir značaj koji energetika ima u svakodnevnom životu kako građana tako i preduzeća, razumljivo je značajno interesovanje javnosti za sve aktivnosti u energetskom sektoru. Različita pitanja i inicijative o energetici su tokom proteklih godina izazivali pažnju javnosti. Ukoliko imamo ovo u vidu, ne može se dovesti u pitanje opravdanost inicijative za prezentaciju predloženih izmjena Zakona o energetici”, rekli su u tom resoru.

Oni poručuju da nova zakonska rješenja značajno mogu unaprijediti živote građana Crne Gore.

“Shodno tome značaj ovih izmjena zahtijeva dugoročnu, standardizovanu i integrisanu komunikaciju i kampanju, kako bi se što bolje predstavila građanima”, zaključili su u Ministarstvu ekonomije.

Na pitanje Dnevnih novina kakva je praksa u evropskim zemljama po pitanju proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe, u Ministarstvu navode da 4,5 miliona domaćinstava EU ima instalirane sisteme za samostalnu proizvodnju struje. Prosječna istalisana snaga tih panela je 3,67 kilovatsati.

“Dakle, ovaj model je široko primjenjivan u EU i samim tim nas uvjerava da smo na dobrom putu i da treba da istrajemo u namjeri da ga popularizujemo i u potpunosti implementiramo kod nas”, istakli su u Ministarstvu.

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić ranije je kazala da je njen resor ovogodišnjim budžetom opredijelio beskamatne kredite kod komercijalnih banaka za ugradnju solarnih panela.

“Iako se nalazimo u situaciji kada nam je svaki iznos sredstava značajan, Vlada Crne Gore, imajuću u vidu interesovanje građana za program Energetski efikasan dom, odlučila je da izdvoji 200.000 eura za ovaj projekat. Ministarstvo ekonomije, kroz projekat Energetski efikasan dom, omogućava građanima beskamatne kredite do iznosa od 10.000 eura na šest godina za implementaciju mjera energetske efikanosti na svojim objektima”, naveli su u Ministarstvu, ističući da je jedna od mjera energetske efikasnosti isporuka i ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energije za svoje potrebe.

Predstavnici Ministarstva ranije su kazali i da bi jedan fotonaponski sistem u prosjeku koštao oko 3.500 eura.

Reklama
Ostavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ekonomija

Od 1. januara struja skuplja 5,63 odsto

Prema riječima predsjednika Odbora Agencije Branislava Prelevića, račun za kupce s prosječnom potrošnjom električne energije biće u narednoj godini povećan euro 51 cent

Iz Regulatorne agencije za energetiku saopšteno je da će struja od 1. januara biti skuplja 5,63 odsto.

Prema riječima predsjednika Odbora Agencije Branislava Prelevića, račun za kupce s prosječnom potrošnjom električne energije biće u narednoj godini povećan euro 51 cent. Istakao je da i pored poskupljenja, račun za utrošenu struju može ostati isti ukoliko građani budu racionalni u potrošnji po višoj i nižoj tarifi.

– Naime, kada bi kupac sa prosječnom potrošnjom, 45 odsto energije koju potroši na mjesečnom nivou koristio u nižoj tarifi, a 55 odsto u višoj, njegov račun se ne bi povećao u odnosu na tekuću godinu- rekao je Prelević u intervjuu agenciji Mina-business.

Odbor REGAGEN-a završio je sjednicu na kojoj se odlučivalo o zahtjevu za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) za narednu i 2025. godinu, kojoj je prethodio njen otvoreni dio kojem su prisustvovali i predstavnici te kompanije.

CEDIS je zahtjev podnio prije tri mjeseca.

Kompanija je, prema riječima Prelevića, zahtijevala regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za narednu godinu od 111,08 miliona eura, a za 2025. u iznosu od 116,38 miliona eura.

– REGAGEN je, na osnovu dokumentacije koju je dostavio CEDIS, ocijenila osnovanim regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za narednu godinu u iznosu od 94,6 miliona eura, što je 16,48 miliona eura, odnosno 14,84 odsto manje od zahtijevanog iznosa- precizirao je Prelević.

NASTAVI SA ČITANJEM

Ekonomija

Nacrt budžeta na javnoj raspravi: Za 2024. godinu planirano 7 750 000€

Najviše sredstava potrošiće se za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca i to 2.463.882,00 eura

Nacrt budžeta Opštine Danilovgrad za 2024. godinu projektovan je na 7.750.000 eura, što je za 798.500 eura više nego što je iznosio plan za 2023. godinu. Tekući prihodi planirani su na 3.780.000 eura. Od poreza su planirani najveći prihodi u iznosu od 2.711.000 eura što je za  594.500 eura više nego što je bilo planirano za 2023. godinu.

Porez na dohodak fizičkih lica je 1.291.000, porez na imovinu planiran je u iznosu 1.060.000 eura (830.000€ u 2023.), lokalni porezi 360 000€ (330.000€ u 2023.).

Od prodaje imovine planirano je da se u gradsku kasu slije 240.000eura.

Za tekuće izdatke u narednoj godini planirano je da se potroši 4.202.600 eura. Najviše para potrošiće se za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca i to 2.463.882,00 eura eura.

Za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru ide 1.002.489,00 eura. Za kapitalne izdatke Opština će potrošiti 581.500 eura, pri čemu će izdaci za lokalne puteve iznositi 200.000€ što je duplo više nego što je bilo planirano za 2023. godinu, a za lokalnu infrastrukturu 250.000 eura.

Za otplatu dugova namijenjen je 1.910.971 što je gotovo identičan iznos kao u budžetu za 2023. godinu.

Crvenom krstu 75.000, a Radiju Danilovgrad 95.000 eura

Službi zaštite i spasavanja budžetom je opredijeljeno 443.332 eura. Centru za kulturu opredijeljeno je 314.723

Umjetničkoj koloniji ide 100.396, a Crvenom krstu 75.000. Lokalni javni emiter Radio Danilovgrad iz budžeta će dobiti 95.000, Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom 100.000 eura, Društvo za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba 70.000, dok je Parku prirode rijeka Zeta pripalo 5.000 eura.

Za mjesne zajednice planirano je izdvajanje u iznosu od 30 000€ što je 15 000€ više nego što je bilo planirano u 2023. godini.

Povodom Nacrta Odluke o budžetu Opštine Danilovgrad za 2024. godinu organizuje se javna rasprava, koja će trajati 15 dana, počev od 28.11.2023. godine, zaključno sa 12.12.2023. godine.

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije