Connect with us

Ekonomija

Građani struju mogu proizvoditi ljeti, a trošiti zimi

Objavljeno

on

Građani koji imaju mogućnost da proizvodu električnu energiju iz solarnih panela mogu je tokom proljeća i ljeta akumulirati u distributivni sistem, a koristiti je sa jeseni i zime, kada je mnogo manje sunca, a veća potrošnja, kazali su Dnevnim novinama predstavnici Ministarstva ekonomije, objašnjavajući koncept proizvodnje struje za sopstvene potrebe.


Oni su ukazali da se izmjenama i dopunama Zakona o energetici, koje je Skupština nedavno usvojila, unapređuje postojeća mogućnost proizvodnje električne energije.

“Naime, članom 96 postojećeg Zakona o energetici, svi potrošači, to jeste sva fizička i pravna lica, imaju mogućnost da proizvode električnu energiju za sopstvene potrebe. Istovremeno, oni imaju mogućnost da višak proizvedene električne energije privremeno uskladište prenošenjem viška u elektrodistributivnu mrežu CEDIS-a, a da ga kasnije, kada im bude potrebno, preuzmu nazad i iskoriste”, istakli su u Ministarstvu.

Ljeti se, kako su objasnili, proizvede više, a potroši manje energije nego zimi. Iz tog razloga, u Ministarstvu su ocijenili da potrošačima treba omogućiti da višak proizvedene energije iz jednog mjeseca prenesu u drugi, te da se balansiranje radi jednom godišnje.

“Na taj način je mnogo lakše izabrati sistem koji je ekonomski najisplativiji. Dodatnu benificiju za građane Ministarstvo ekonomije je uradilo na način što je kao datum godišnjeg obračuna izabralo 31. mart”, naveli su u tom resoru.

Oni su objasnili da potrošač ukoliko je proizveo manje nego što je potrošio plaća samo manjak pod istim uslovima kao i drugi potrošači, što je oko 11 centi po kilovatsatu, ukoliko je bio u visokoj tarifi.

“Ukoliko je potrošač imao više proizvedene energije od potrošene, onda je Elektroprivreda plaćala višak po cijeni od 5,2 centa po kilovatsatu, koliko iznosi cijena energije u ukupnoj cijeni, jer ostatak predstavljaju različite vrste naknada”, precizirali su u Ministarstvu, dodajući da su analizom implementacije ovog modela u distributivnom sistemu i kod potrošača došli da saznanja da zainteresovanim potrošačima u implementaciji pravi barijeru dobro dimenzionisanje zbog mjesečnog planiranja.

Predstavnici Ministarstva su najavili i kampanju kojom će crnogorska domaćinstva zainteresovati za ugradnju solarnih panela i sopstvenu proizvodnju struje.

“Uzimajući u obzir značaj koji energetika ima u svakodnevnom životu kako građana tako i preduzeća, razumljivo je značajno interesovanje javnosti za sve aktivnosti u energetskom sektoru. Različita pitanja i inicijative o energetici su tokom proteklih godina izazivali pažnju javnosti. Ukoliko imamo ovo u vidu, ne može se dovesti u pitanje opravdanost inicijative za prezentaciju predloženih izmjena Zakona o energetici”, rekli su u tom resoru.

Oni poručuju da nova zakonska rješenja značajno mogu unaprijediti živote građana Crne Gore.

“Shodno tome značaj ovih izmjena zahtijeva dugoročnu, standardizovanu i integrisanu komunikaciju i kampanju, kako bi se što bolje predstavila građanima”, zaključili su u Ministarstvu ekonomije.

Na pitanje Dnevnih novina kakva je praksa u evropskim zemljama po pitanju proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe, u Ministarstvu navode da 4,5 miliona domaćinstava EU ima instalirane sisteme za samostalnu proizvodnju struje. Prosječna istalisana snaga tih panela je 3,67 kilovatsati.

“Dakle, ovaj model je široko primjenjivan u EU i samim tim nas uvjerava da smo na dobrom putu i da treba da istrajemo u namjeri da ga popularizujemo i u potpunosti implementiramo kod nas”, istakli su u Ministarstvu.

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić ranije je kazala da je njen resor ovogodišnjim budžetom opredijelio beskamatne kredite kod komercijalnih banaka za ugradnju solarnih panela.

“Iako se nalazimo u situaciji kada nam je svaki iznos sredstava značajan, Vlada Crne Gore, imajuću u vidu interesovanje građana za program Energetski efikasan dom, odlučila je da izdvoji 200.000 eura za ovaj projekat. Ministarstvo ekonomije, kroz projekat Energetski efikasan dom, omogućava građanima beskamatne kredite do iznosa od 10.000 eura na šest godina za implementaciju mjera energetske efikanosti na svojim objektima”, naveli su u Ministarstvu, ističući da je jedna od mjera energetske efikasnosti isporuka i ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energije za svoje potrebe.

Predstavnici Ministarstva ranije su kazali i da bi jedan fotonaponski sistem u prosjeku koštao oko 3.500 eura.

Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ekonomija

Preduzetnički Klub Danilovgrad: Nova inicijativa za jačanje lokalnog biznisa

Objavljeno

on

Preduzetnički klub Danilovgrad, koji je sastavni dio Unije mladih preduzetnika Crne Gore, organizovao je juče u Velikoj sali Skupštine opštine Danilovgrad događaj na kom je prezentovana inicijativa koju su mladi preduzetnici – članovi kluba, pripremili za lokalnu samoupravu. Zvaničan dio događaja se održao u prostorijama Opštine Danilovgrad, dok je networking dio upriličen na platou ispod gradskog mosta.

Na događaju su govorili – Uroš Bulatović, predsjednik Unije mladih preduzetnika, Vido Sjekloća, v.d. sekretara Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj i Danilo Vukobrat, koordinator Preduzetničkog kluba Danilovgrad.

Uroš Bulatović, predsjednik Unije mladih preduzetnika,  ukazao je na važnost inicijative o osnaživanju mladih preduzetnika. Preduzetnički klub Danilovgrad trenutno broji šest članova, a Bulatović ističe da je dovoljno imati i dvoje mladih ljudi koji teže promijenama, te da im treba dati priliku da pokrenu i mijenjaju stvarnost. Danilovgrad je četvrti grad u kom je održan ovaj događaj, a predstavljena inicijativa se razlikuje u svim gradovima. Bulatović smatra da ovakve inicijative treba sprovoditi na godišnjem nivou i tako korak po korak unaprijeđivati sistem.

Vido Sjekloća, v.d. sekretara Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj, istakao je da Opština Danilovgrad ima sluha za mlade preduzetnike, te je ukazao na to da je Opština ove godine izdvojila određena sredstva kojim je pomogla razvoj ženskog preduzetništva, gdje su se prepoznale zanimljive i raznolike ideje – od glistenjaka, pa do kozmetičkih salona. Sekretar je ukazao na to da je Opština otvorena za svaki vid saradnje i da će koliko god bude u mogućnosti podržati mlade preduzetnike.

Danilo Vukobrat, koordinator Preduzetničkog kluba Danilovgrad, istakao je da je inicijativa proistekla iz istraživanja, koje je za cilj imalo isticanje ključnih problema sa kojim se mladi ljudi susreću prilikom pokretanja vlastitih biznisa. Vukobrat je naveo da su sprovedenim istraživanjem došli do zaključka da većina mladih preduzetnika ima problem sa promocijom proizvoda, što smatra da treba promijeniti i na tom polju pomoći mladim ljudima.

Inicijativom, koja je predložena Opštini Danilovgrad, ističe se sljedeće – poboljšanje promocije lokalnih biznisa, kojom će doći do podsticanja potrošača da podrže lokalnu ekonomiju, čime će se dati biznis osnažiti i samim tim proširiti i u ostalim regijama Crne Gore, zatim, inicijativom se predlaže kreiranje online platforme kojom će se promovisati biznisi i koja će sadržati informacije o proizvodima i uslugama lokalnih mladih preduzetnika.

Vukobrat takođe navodi da se inicijativom traži frekventnije održavanje događaja i programa koji promovišu lokalne biznise, kako bi se privukla veća pažnja lokalne zajednice i podržala prodaja proizvoda i usluga, kao i učešće Opštine u povezivanju lokalnih preduzetnika i korisnika usluga i proizvoda u zemlji i inostranstvu. Iz Preduzetničkog kluba smatraju da lokalni biznisi čine srž ekonomije Opštine Danilovgrad, te da bi promovisanje bogatstva lokalne ponude proizvoda i usluga moglo privući pažnju investitora koji su zainteresovani za ulaganje u lokalnu ekonomiju, što dalje može dovesti do otvaranja novih radnih mjesta i unapređenja poslovnog ambijenta. U konačnom, ulaganje u bolju promociju lokalnih biznisa predstavlja investiciju u ekonomski rast i razvoj, jer kroz jačanje vidljivosti i podrške lokalnim mladim preduzetnicima i biznisima, Opština stvara osnovu za prosperitetnu i održivu ekonomiju, koja će koristiti svim građanima, zaključili su iz Unije mladih preduzetnika.

Nakon izlaganja inicijative Preduzetničkog kluba, Vido Sjekloća je rekao da je Opština zainteresovana da podrži datu inicijativu, te da će kroz kasniju komunikaciju sagledati na koji način će doći do njenog ostvarenja. Sjekloća je rekao da Opština može ponuditi prostor u kom bi se odvijale radionice Preduzetničkog kluba, kao i vid pomoći u kreiranju online platforme kojom bi se promovisao sadržaj. Takođe je obratio pažnju na niz besplatnih obuka koje je organizovala Opština Danilovgrad i koje su bile raznovrsnog sadržaja – od korištenja društvenih mreža, preko pokretanja sopstvenih biznisa, korištenja CNC mašina, upravljanje dronovima, a koje su vodili veoma uspješni predavači. Sjekloća je pozvao mlade ljude da se što više aktiviraju i da pohađaju obuke koje im Opština nudi. Kada su u pitanju događaji kojima se promovišu biznisi mladih ljudih, Sjekloća je ukazao na zimski i proljećni bazar koji se održao u Danilovgradu, na kom je bilo moguće predstaviti svoje proizvode. Sjekloća je zaključio da će saradnja sa Preduzetničkim klubom biti na obostrano zadovoljstvo i na korist svih građana Danilovgrada.

Ispred Unije mladih preduzetnika oglasila se i Andrijana Radović, koja je sekretaru Sjekloći uputila pitanje u vezi sa Danima otvorenih vrata, Poslovnim savjetom, Biznis info-centrom – da li su još uvijek aktivni i da li je moguća saradnja i na top polju, kada bi njihov član bio neko iz Unije mladih preduzetnika, odnosno Preduzetničkog kluba Danilovrad, jer, kako smatra Radović, na taj način bi se još glasnije čuo glas mladih preduzetnika.

Sjekloća je kazao da su svi dobrodošli i da je Opština otvorena i za taj vid saradnje, Dani otvorenih vrata nisu samo ponedeljkom, već su vrata Opštine otvorena svakog dana za njene građane. Kada je u pitanju Biznis info-centar, kazuje Sjekloća, njegove koleginice su tu da u određenom dijelu pomognu svima koji su zainteresovani, te da i Opština ima plan da zaživi taj projekat. Poslovni savjet je institucija čije su aktivnosti tokom korone zamrle, ističe Sjekloća, ali plan njegove obnove je pokrenut tokom prošle godine kada su krenuli u obilazak danilovgradskih privrednika, kao i u proces formiranja novog Savjeta, gdje bi se istakli mladi ljudi.

Događaju je prisustvovao i odbornik Željko Savović koji je istakao važnost mladih preduzetnika u procesu razvijanja jedne države. Takođe se osvrnuo i na segment da je Opština Danilovgrad izdvojila 300.000 € za mlade ljude, što je saopšteno na javnoj raspravi, kojoj mimo njega niko nije prisustvovao. On je, kako ističe, nakon toga obavijestio mlade ljude iz svog okruženja, ali ni tada niko nije došao, što smatra posljedicom dugogodišnjeg rada prošle vlasti. Savović kao manu ističe i to da se više ulaže u NVO sektor, nego u preduzetništvo. Smatra da se samo radom i stvaranjem može dočekati svijetla budućnost, te da se treba podržati preduzetništvo, jer uspiješne države jesu one koje upravo to rade. Savović ističe podatak iz 1974. godine koji govori da je u tom trenutku Danilovgrad imao 7800 zaposlenih ljudi, od čega je 2500 zaposlenih bilo iz drugih gradova, a da danas Danilovgrad nema dovoljno zaposlenih ljudi koji stvaraju nove proizvode, što dovodi do zaduženja i kredita. Stoga, zaključuje Savović, mladi preduzetnici Danilovrada, ali i cijele Crne Gore, treba da budu podržani, ali da se ne zanemaruju i ljudi koji su zainteresovani za bavljenje poljoprivredom i ekologijom.

Nakon izlaganja inicijative u Opštini Danilovgrad, networking dio je upriličen ispod gradskog mosta.

Nastavite čitanje

Ekonomija

Benzin jeftiniji od sjutra

Jeftiniji benzin biće od ponoći, najavljeno je iz Ministarstva energetike.

Objavljeno

on

By

Handle pumping gasoline fuel nozzle to refuel. Vehicle fueling facility at petrol station

Litar obje vrste benzina pojeftiniće tri centa pa će BMB 98 koštati 1,58 eura, a BMB 95 1,54 eura.

Cijela eurodizela se neće mijenjati u ovom obračunskom periodu.

Litar lož ulja pojeftiniće jedan cent i koštaće 1,37 eura.

Iz ovog resora su najavili da će se naredni obračun obaviti 17. juna.

“Eventualno izmjenjene cijene naftnih derivata važiće od 18. juna”, zaključili su u saopštenju.

Nastavite čitanje

Facebook

Najčitanije