Connect with us

Ekonomija

Grant šema od 300 hiljada eura za preduzetnice i mlade u biznisu

Ministar ekonomskog razvoja i turizma u tehničkom mandatu Goran Đurović i šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa predstavili su grant šemu “Unaprjeđenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz podršku ženskom preduzetništvu i preduzetništvu mladih”, čija je ukupna vrijednost 300.000 eura.

Kako je saošteno iz Ministarstva, grant šema će pružiti podršku projektima koji za cilj imaju jačanje kapaciteta mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u vlasništvu žena i mladih, kroz direktnu grant podršku, sa ciljem doprinosa ekonomskom rastu.

„Kako bi bili ekonomski nezavisni i konkurentni na tržištu, važno je da podržimo žene i mlade u sticanju vještina i iskustva, da ih ohrabrimo da vode sopstvene biznise i da upravljaju svojom imovinom, da se dodatno osmjele da svoje ideje pretvore u djela u svojoj državi“, poručio je Đurović.

On je kazao da još uvijek postoji velika barijera za dostizanje ekonomske nezavisnosti i žena i mladih, najčešće zbog otežanog pristupa izvorima finansiranja i ohrabrio ih je da se prijave na poziv. Istakao je da se u narednom periodu mora intenzivno raditi na društvenoj i ekonomskoj inkluziji, kontinuiranom ekonomskom osnaživanju, kako mladih na kojima ostaje budućnost države, tako i žena, sa ciljem da se rodna diskriminacija pretvori u neupitnu rodnu ravnopravnost.

„Želimo da naša privreda bude otpornija, a da bi bila otpornija mora biti inkluzivna, pametna, zasnovana na principima digitalne i cirkularne ekonomije, jer ćemo samo tako zajednički doprinijeti održivom ekonomskom razvoju ovog društva“, poručio je Đurović.

Šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa kazala je da do ekonomskog rasta i prosperiteta dolazi kada žene i mladi napreduju na tržištu rada, ali da su prepreke na tom putu brojne.

“Ova grant šema pružiće ženama i mladim preduzetnicima sa dobrom idejom direktnu finansijsku pomoć za razvoj njihovih biznisa čime pokazujemo da su osnaživanje žena i mladih preduzetnika prioritet za EU”, istakla je ambasadorka Popa.

Ona je ukazala na potrebu da država sistemski i na sveobuhvatan način pristupi rješavanju problema žena i mladih i time pokaže da je njihovo ekonomsko osnaživanje prioritet i Crne Gore.

Ovaj poziv podržan je i od strane Sekretarijata Savjeta za konkurentnost koji će svojim aktivnostima nastojati da što veći broj ženskih preduzeća dobije informacije o ovom načinu finansiranja.

“Uporedo sa tim nastavićemo da radimo na poboljšanju rodne ravnopravnosti kroz uvođenje rodno odgovornog budžetiranja, kroz orodnjavanje javnih nabavki, implementaciju MEST IWA 34 dokumenta koji daje definicije ženskih preduzeća, kroz orodnjavanje ključnih vladinih strateških dokumenata i legislative”, kazala je Marija Šuković iz Sekretarijata.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma podsjećaju da je grant šema finansijski podržana od strane Evropske unije u okviru Instrumenta pretpristupne podrške za jačanje konkurentnosti i inovacija IPA 2020 i Vlade Crne Gore, a u cilju upoznavanja sa glavnim karakteristikama poziva i načinom apliciranja biće organizovane info sesije u još tri opštine: Bijelom Polju (25. novembar u 11:00h, Opštinska sala), Nikšiću (29. novembar u 10:00h, IPC Tehnopolis) i Baru (2. decembar u 10:00h, Opštinska sala).

Reklama
Ostavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ekonomija

Od 1. januara struja skuplja 5,63 odsto

Prema riječima predsjednika Odbora Agencije Branislava Prelevića, račun za kupce s prosječnom potrošnjom električne energije biće u narednoj godini povećan euro 51 cent

Iz Regulatorne agencije za energetiku saopšteno je da će struja od 1. januara biti skuplja 5,63 odsto.

Prema riječima predsjednika Odbora Agencije Branislava Prelevića, račun za kupce s prosječnom potrošnjom električne energije biće u narednoj godini povećan euro 51 cent. Istakao je da i pored poskupljenja, račun za utrošenu struju može ostati isti ukoliko građani budu racionalni u potrošnji po višoj i nižoj tarifi.

– Naime, kada bi kupac sa prosječnom potrošnjom, 45 odsto energije koju potroši na mjesečnom nivou koristio u nižoj tarifi, a 55 odsto u višoj, njegov račun se ne bi povećao u odnosu na tekuću godinu- rekao je Prelević u intervjuu agenciji Mina-business.

Odbor REGAGEN-a završio je sjednicu na kojoj se odlučivalo o zahtjevu za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) za narednu i 2025. godinu, kojoj je prethodio njen otvoreni dio kojem su prisustvovali i predstavnici te kompanije.

CEDIS je zahtjev podnio prije tri mjeseca.

Kompanija je, prema riječima Prelevića, zahtijevala regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za narednu godinu od 111,08 miliona eura, a za 2025. u iznosu od 116,38 miliona eura.

– REGAGEN je, na osnovu dokumentacije koju je dostavio CEDIS, ocijenila osnovanim regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za narednu godinu u iznosu od 94,6 miliona eura, što je 16,48 miliona eura, odnosno 14,84 odsto manje od zahtijevanog iznosa- precizirao je Prelević.

NASTAVI SA ČITANJEM

Ekonomija

Nacrt budžeta na javnoj raspravi: Za 2024. godinu planirano 7 750 000€

Najviše sredstava potrošiće se za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca i to 2.463.882,00 eura

Nacrt budžeta Opštine Danilovgrad za 2024. godinu projektovan je na 7.750.000 eura, što je za 798.500 eura više nego što je iznosio plan za 2023. godinu. Tekući prihodi planirani su na 3.780.000 eura. Od poreza su planirani najveći prihodi u iznosu od 2.711.000 eura što je za  594.500 eura više nego što je bilo planirano za 2023. godinu.

Porez na dohodak fizičkih lica je 1.291.000, porez na imovinu planiran je u iznosu 1.060.000 eura (830.000€ u 2023.), lokalni porezi 360 000€ (330.000€ u 2023.).

Od prodaje imovine planirano je da se u gradsku kasu slije 240.000eura.

Za tekuće izdatke u narednoj godini planirano je da se potroši 4.202.600 eura. Najviše para potrošiće se za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca i to 2.463.882,00 eura eura.

Za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru ide 1.002.489,00 eura. Za kapitalne izdatke Opština će potrošiti 581.500 eura, pri čemu će izdaci za lokalne puteve iznositi 200.000€ što je duplo više nego što je bilo planirano za 2023. godinu, a za lokalnu infrastrukturu 250.000 eura.

Za otplatu dugova namijenjen je 1.910.971 što je gotovo identičan iznos kao u budžetu za 2023. godinu.

Crvenom krstu 75.000, a Radiju Danilovgrad 95.000 eura

Službi zaštite i spasavanja budžetom je opredijeljeno 443.332 eura. Centru za kulturu opredijeljeno je 314.723

Umjetničkoj koloniji ide 100.396, a Crvenom krstu 75.000. Lokalni javni emiter Radio Danilovgrad iz budžeta će dobiti 95.000, Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom 100.000 eura, Društvo za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba 70.000, dok je Parku prirode rijeka Zeta pripalo 5.000 eura.

Za mjesne zajednice planirano je izdvajanje u iznosu od 30 000€ što je 15 000€ više nego što je bilo planirano u 2023. godini.

Povodom Nacrta Odluke o budžetu Opštine Danilovgrad za 2024. godinu organizuje se javna rasprava, koja će trajati 15 dana, počev od 28.11.2023. godine, zaključno sa 12.12.2023. godine.

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije