Connect with us

Društvo

Iković: Vlasnik farme potvrdio da ništa ne radi po pitanju sprečavanja širenja neprijatnih mirisa

Vlasnik farme svinja u Spužu je podnio zahtjev za dobijanje ekološke saglasnosti ali farma i dalje radi iako nema osnove higijenske i ekološke uslove za rad. Zbog ovoga su svakodnevno zdrastveno ugroženi mještani Spuža, učesnici u saobraćaju koji prolaze pored farme svinja, radnici farme i životinje na farmi, kazao je Vuk Iković, biolog i ekološki aktivista, predstavnik organizacije KOD.

„Nakon učestalih prijava građana koji su se žalili na neprijatne mirise Organizacija KOD je 29.10.2021. godine pokrenula inicijativu za inspecijiski nadzor zbog zagađenja vazduha i rijeke Zete usled rada farme svinja u Spužu koja je u vlasništvu preduzeća NIKSEN-ČAVOR.

Iako se očekivalo da inpekcija shodno svojoj dužnosti samoinicijativno kazni preduzeće NIKSEN-ČAVOR i odgovrnu osobu u ovom preduzeću to se desilo tek nakon prijava koje su poslate od strane građana i Organizacije KOD. „, kazao nam je Iković.

Iković je naveo da tek tada je inspekcija izrekla kaznu u visini od 1000 €, a kasnije od 2000 € jer NIKSEN-ČAVOR nije pribavio ekološku saglasnost za rad farme svinja.

„Zahvaljujući ovim urgencijama NIKSEN-ČAVOR je podnio zahtjev Opštini Danilovrad za dobijanje ekološke saglasnosti ali i dalje nije obustavio rad farme koja ne ispunjava osnove higijenske uslove upravo zbog nepravilnog upavljanja otpadom i otpadnim vodama.

Opština je na osnovu ovog zahtjeva prošle sedmice organizovala javnu tribinu u prostorijama Mjesne zajednice Spuž.

Vlasnik farme je obrazložio zagađenje time što mu institucije još nijesu izmjerile količinu neprijatnih mirisa na farmi. Nakon što budu izmjereni neprijatni mirisi on će navodno odmah krenuti u rješavanje problema,“ saopštio je Iković.

„Ako jedan domaćin ima pored svoje kuće svinjac, koji pravi jak neprijatan miris, on neće odlučiti da ukloni mirise, već će ukloniti ili svinjac ili svinjsko đubrivo. Zato kada se pokrene pravilno izđubravanje, odlaganje đubriva i otpadnih voda tada će se riješiti i problem neprijatnih mirisa.

Mještani su iznijeli svoje zahtjeve, zapravo svoje osnovne potrebe jer su u više navrata kazali da tokom čitavog ljeta ne otvaraju prozore na svojim kućama. Oni nemaju ništa protiv farme niti protvi odgovornog lica u farmi ali traže da im se omogući da imaju normalan život na svojim imanjima i da se problem riješi najkasnije za godinu dana.

Spužani su upozorili vlasnika farme i predstavnike opštine, da prestanu da im spočitavaju da su oni izgradili kuće nakon što je izgrađena farma. Oni su naslijedili imanja od svojih đedova i veliki broj njih je izgradio kuće prije izgradnje farme, a kuće koje su nastale nakon izgradnje farme su podignute uz odobrenje Opštine Danilovgrad.

Ovo još jednom potvrđuje da je Opština Danilovgrad decenijama vodila nepromišljenu politiku urbanizacije Bjelopavlićke ravnice zbog čijih grešaka sve više ispaštamo. Zato danas na istom području imamo pomiješanu stambenu, industrijsku, poljoprivrednu i trurističku zonu koje guše jedna drugu. Ovakva urbanizacija i dalje guta najplodnije zemljište, ovakva gradnja ruži prostor i blokira rekreativni potencijal Parka prirode Rijeka Zeta i uzrokuje zagađene vazduha i vode i ne ostavja mogućnosti za razvoj lokalnog preduzetništva koje se bazira na onom najvrjednijem što imamo, a to je rijeka Zeta.

Ono što zabrinjava da su u predhodnom peridu mještani u više navrata tražili podrušku opštine, inspekcije i nadležnih ministarstava i na kraju kada nije bilo efekta onda su organizovali proteste zbog kojih su novčano kaženjeni. Opština ni tada nije izašla u sustert Spužanima, a mogla je makar da im plati izrečene novčane kazne ili da im obezbijedi sudsku pomoć i da tako pokaže brigu za ljude koji se bore za opšti interes. Kao ni tada tako ni na javnoj tribini se nije mogo prepoznati naklon opštinskih funkcionera prema mještanima koji i dalje gutaju neprijatne mirise jer funkcioneri ili neće ili ne znaju da riješe ovaj problem iako su ih građani debelo platili da završe ovaj posao.

Vlasnik farme je potvrdio na javnoj tribini da ništa ne radi po pitanju sprečavanja širenja neprijatnih mirisa, da sva kiša koja padne na prostor farme je usmjerena kanalima ka rijeci i bez prečišćavanja se ispušta u rijeku Zetu, da nema vodnu saglasnost, da ne posjeduje podatke o stanju životne sredine na farmi i da do sada nije dao ni jedan euro zbog zagađenja vazduha, rijeke Zete i narušavanja zdravlja mještana Spuža.

Iz ovog razloga smo tražili od Opštine Danilovgrad da pokrene inicijativu za vanredni inspekcijski ndzor prema preduzeću NIKSEN-ČAVOR i da formira tim koji će pratiti ovaj slučaj sve dok Spuž ne bude oslobođen neprijatnih mirisa sa farme. Predložili smo da u tom timu bude uključen i predstavnik mještana, predsjednik Mjesne zajednice Spuž i predstavnik nevladinog sektora. Ono što obećava jeste da su predstavnici opštine kazali da mogu pokrenuti ovu inicijativu.

U konačnom Opština Danilovgrad treba da prekine praksu zapostavljanja Spuža i njegovih mještana i da pokrene pravne mehanizme kada inspekcija ne izvršava svoje dužnosti, koje su date važećim propisima Crne Gore.

Ne postoji opravdanje za decencijsko zagađenje i zaspotavljanje Spuža. Niksen-Čavor u svoj prihod treba da uračuna opremu i sredstva za upravljanje đubrivom i otpadnim vodama, nadležno ministartvo treba da pruži poreske olakšice dok se to realizuje, opština treba da čuje i ostvari sve opravdane zahtjeve građana. Tako zajednica ima očuvanu životnu sredinu, kompanija poštuje zakon, a inspekcije će imati manje posla pa nećemo imati ni potrebu za povećanjem broja inspektora“, zaključio je Iković.

Društvo

Potencijalno dostupna inovativna rješenja: Nove prilike za unapređenje danilovgradskog Vodovoda

Krajem prethodne nedjelje u Tivtu je održana prezentacija inovativnih rješenja u oblasti automatizacije, energetske održivosti, tretmana i upravljanja postrojenjima za pitku vodu i komunalne otpadne vode, kompanija „Greenacle“, „Beo Expert“ i „Kolektor“.

U ime Opštine Danilovgrad, prezentaciji su prisustvovali potpredsjednica Opštine, Marija Radonjić, i predsjednik Odbora direktora d.o.o. „Vodovod i kanalizacija“, Lazar Bojat.

Tom prilikom, razmatrane su mogućnosti unapređenja funkcionisanja danilovgradskog Vodovoda, primarno kroz implementaciju geografskog informacionog sistema (GIS) i satelitskog monitoringa gubitaka na mreži, kao i drugih značajnih projekata koji bi mogli biti realizovani iz sredstava EU fondova.

NASTAVI SA ČITANJEM

Društvo

Đoković prisustvovao Danu opštine Gračanica

Predsjednik Skupštine opštine Danilovgrad Velimir Đoković prisustvovao je Danu opštine Gračanica.

Liturgijom , litijama i rezanjem slavskog kolača u Gračanici obilježen je praznik Mala Gospojina ili Rođenje Presvete Bogorodice, nakon čega je održana i Svečana akademija u Domu kulture.

 

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije