Naslovna - Novosti - Društvo - Interaktivna mapa režima zaštite rijeke Zete
Interaktivna mapa režima zaštite rijeke Zete

Interaktivna mapa režima zaštite rijeke Zete

Opština Danilovgrad zajedno sa Glavnim gradom Podgorica planira da zaštiti dolinu rijeke Zetu i proglasi je parkom prirode.

Opština Danilovgrad poziva stanovništvo da učestvuje u javnim raspravama za zaštitu doline rijeke Zete, radi davanja doprinosa izradi kvalitetnijeg dokumenta koji će trasirati razvoj ovog područja u cilju podizanja kvaliteta života svih stanovnika koji u njemu žive.

Link do interaktivne mape režima zaštite rijeke Zete

Javne rasprave održaće se po sledećem rasporedu:

1. Velika sala Skupštine opštine Danilovgrad, dana  21.10.2019. godine, sa početkom u 12,00 časova.

2. OŠ „Njegoš“ u Spužu, dana 25.10.2019. godine, sa početkom u 18,00 časova.

3. JU „Centar za kulturu“ Danilovgrad, dana 11.11.2019. godine, sa početkom u 12,00 časova.

U istraživanjima provednim ove godina, od oko 3500 biljnih vrsta, koliko ih imamo u Crnoj Gori, u dolini Zete registrovano je 774 ili nešto više od 20%. U dolini rijeke Zete imamo oko 200 medonosinih i oko 300 vrsta ljekobilja. Od 430 zaštićenih biljnih vrsta, u dolini rijeke Zete živi 273 vrste.

Uprkos urbanizaciji i neregulisanim otpadnim vodama naselja i velikih zagađivača, kvalitet vode i dalje u zadovoljavajućim okvirima. To potvrđuje prisustvo 19 različitih vrsta riba, od čega 3 vrsta pastrmki.

Dolina rijeke Zete je bogata vodozemcima i gmizavcima pa u njoj živi oko 70% ukupnog broja vrsta registrovanih na teritoriji države.

U dolini rijeke Zete registrovano je 265 vrsta ptica. Ako se uzme da dva najznačajnija staništa u državi za ptice Ulcinjska solana ima 252 a Skadarsko jezero oko 280, vidi se koliki je značaj doline za ptice.

Zona zaštite I – strogi režim zaštite

Strogi režim zaštite obuhvata Zetu i njene pritoke sa obalnom vegetacijom. P=15,2 km2. Dio rijeke Zete koji ulazi u strogi režim zaštite odnosni se na njeni donji tok tj. od Glave Zete do njenog ušća u rijeku Moraču. Pritoke koje ulaze u strogi režim zaštite su Sušica koja protiče kroz Novo Selo, Gračanica, Sušica koja protiče kroz Mijokusoviće, Rimanić , Brestica sa močvarom Moromiš, Vranjak, Ljutotuk i Morava.

U ovoj zoni su dozvoljene rekreativne, sportske, edukativne i inaučno istraživačke aktivnosti. U pvoj zoni nije dozvoljena gradnja i lov.

Zona zaštite II – aktivni režim zaštite

Aktivni režim zaštite je servis zona strogoj zoni zaštite. P=30,44 km2. Ovo je zona koju većinom čine kanali, povremeni potoci, povremen-plavne livade, šume, šumo-livade i livade. Najvećio dio Zone II se nalazi uz rijeku Zetu i njene pritoke. Lokliteti koji najvećim dijelom ulaze u aktivni režim zaštite su: Zagorak, Kujavam Viš, Frutak, Velje Polje, Frutak, Velje Polje, Jastreb, Sladojevo Kopito, Kosić, Kopito Petrovića, Šabov Krug i Mareza.

Aktivna zona zaštite je zona koja predstavlja hranilište i reproduktivni prostor za brojne osjetljive i vrijedne vrste a svojim biološkim procesima garantuje kvalitet stanja vodenih ekosistema prve zone zaštite. U ovoj zoni je dozvoljena gradnja samo u svrhu ekstenzivne poljoprivrede i očuvanja prirodnih resursa. U drugoj zoni takođe nije dozvoljen lov.

Zona zaštite III – režim održivog korišćenja

Zona održivog korišćenja je površine 73,13 km2. Ova zona obuhvata ekosistemski najmanje vrijedne cjeline i predstavlja prostor koji je urbanizovan. Upravljanje je regulisano najvećim dijelom Prostorno urabnističkim planom opštine  Danilovgrad (2014 – 2020.) na način koji neće remetiti segmente životne sredine i pogoršavati stanje ekosistema.

Takođe pogledajte

Ministarstvo prosvjete: U Danilovgradu planirano otvaranje istraživačkog centra za talente

Ministarstvo prosvjete najavilo je da će u Danilovgradu biti otvoren istraživački centar za talentovane učenike. …

Policijska akademija Danilovgrad postala korisnik granta u okviru JUFREX

Policijska akademija Danilovgrad prepoznata je kao respektabilan partner Evropske unije i Savjeta Evrope, te shodno …

Оставите одговор

%d bloggers like this: